2018 Yılında Çalışanların Alacağı Asgari Ücret Tablosu Belli Oldu

2018 yılında işçilere ödenecek olan Asgari Ücret ve Asgari Geçim İndirimi – AGİ rakamları resmi olarak açıklandı. İşte 2018 yılında işçilerin alacağı maaşlar.

Birçok farklı unsurun bir araya gelerek günler süren tartışmalar sonucunda ortaya çıkardıkları ve Devlet tarafından resmi olarak duyurusu yapılan 2018 yılı Asgari Ücret Rakamları netleşti.

2017 yılında 1.404 TL olarak verilen Asgari Ücret 2018 yılında 1.603 TL olarak ödenmeye devam edilecek.

Ödenecek rakamlara Eşin Çalışma Durumu ve Çocuk Sayısına göre de Asgari Geçim İndirimi – AGİ eklenmeye devam edilecek.

 

2018 yılı Asgari Ücret ve AGİ Rakamları

 

Medeni Durum  Eş Durumu  Çocuk Sayısı  Asgari Ücret + AGİ
Bekâr   Çocuksuz 1.603 TL
Evli Eşi Çalışmayan Çocuksuz 1633 TL
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk 1656 TL
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk 1679 TL
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk 1709 TL

 

2018 Yılı AGİ - Asgari Geçim İndirimi Oranları

 

AGİ – Asgari Geçim İndirimi Hesabı Nasıl Yapılır?

AGİ – Asgari Ücret İndirimi hesaplanırken ilgili yılın ilk ayında ödenecek Asgari Ücret Bürüt Rakamı üzerinden 1 yıllık Toplam Brüt Rakam öncelikli olarak hesaplanır.

Sonrasında;

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
  • Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
  • Üçüncü çocuk için %10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5

Oranında indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

 

AGİ – Asgari Geçim İndirimden Kimler Faydalanabilir?

Aldığı maaş Gerçek Usulde Vergilendirilen herkes AGİ – Asgari Geçim İndirimden faydalanabilmektedir.

Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

 

AGİ – Asgari Geçim İndirimden Kimler Faydalanamaz?

Aldıkları maaş Diğer Ücretler kapsamında vergilendirilenler bu imkandan faydalanamaz.

AGİ – Asgari Geçim İndirimi Asgari Ücrete Dâhil midir?

1 Ocak 2016 yılında alınan karar ile Bekar ve Eşi Çalışan Çocuksuz işçiler için AGİ Asgari Ücretin içine eklenmiştir. Yani alınacak olan 1.603 TL’lik maaş Asgari Ücret + AGİ olarak ödenmektedir.

Eşin çalışmasına veya artan çocuk sayılarına göre fazla kalan ücret ek bir rakam olarak bu ücretin üstüne eklenmektedir.

Örneğin bekâr bir personel 130 TL, 1 çocuklu personelde 160 TL AGİ hak edişine sahip olsun. Bu durumda 1 çocuk sahibi personele 160 TL – 130 TL = 30 TL fazla ödeme yapılacaktır. Yani 1.603 TL değil 1633 TL Maaş alacaktır. (Rakamlar afakidir)

 

İşveren AGİ – Asgari Geçim İndirimi Ödemesini Yapmazsa Ne Olur?

AGİ – Asgari Geçim İndirimi Ödemesini yapmayan işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır.

Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

Buna ek olarak dilerse işçi tarafında iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

2018 Yılında Çalışanların Alacağı Asgari Ücret Tablosu Belli Oldu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.