Akgiray Umutsuz Konuştu, Bimeks İçin İflas Çanları Çalıyor

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Neredeyse 1.5 yıldır ciddi anlamda mali sıkıntılar yaşayan ancak İflas Sürecine yanaşmayan Bimeks için işler hergeçen gün daha kötüleşmeye devam ediyor. Bu gidişle Bimeks’in İflasını açıklaması çok sürmeyecek gibi görünüyor.

Bimeks Genel Kurulu birkaç gün önce zorla toplandı. Haziran ayında yapılması gereken 2017 yılının değerlendirmesini içerecek olan Genel Kurul Eylül ayında ancak toplanabildi.

Borsa İstanbul’da Yakın İzleme Pazarına alınan, tahvillerini ve kuponlarını ödeyemez hale gelen, borsada ise 0.09 TL – 0.10 TL seviyelerine kadar düşen Bimeks kendisini toparlayamayacak gibi görünüyor.

 

Bimeks - Boş Mağaza

 

Her Zaman Umutlu Olan Akgiray Artık Umudunu Kaybetmiş

Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı ve firmanın sahibi Mehmet Murat AKGİRAY bugüne kadar Bimeks firmasını kurtarmak için elinden geleni yapacağı konusunda her daim umut verirken artık oda umudunu kaybetmiş gibi görünüyor.

%95.03 lük kısmı Halka Açık olan firmanın öz sermayesi 120 Milyon TL civarında. Firmanın şuan ki sermayesi ise -394.6 Milyon TL’nin de üstünde.

 

Bimeks’in Patronu Darboğaza Düşme Hikayesini Anlattı

 

Yatırımcılar Sordu Mehmet Murat AKGİRAY Yanıtladı

Genel Kurul Toplantısına şirketin yönetim kademesindeki birkaç kişi ile Bimeks hissesine sahip birkaç hissedar katıldı. Toplantıya toplamda katılan kişi sayısı ise 9 olarak sayıldı.

Şirketle alakalı tüm olumsuz durumlara rağmen İflas durumunun söz konusu olmadığını, şirketi kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Murat Akgiray sorulara verdiği cevaplar ile ise pek umut vermedi.

Yatırımcılardan gelen soruların geneli şu şekilde idi;

 • Şirketin kottan çıkma ihtimali var mı?
 • Şirketin eski günlerine dönme ihtimali var mı?
 • Web Sitesi üzerinden yapılan işlemler şirketin kurtuluşu için yeterli olacak mı?
 • Satış haberleri ile alakalı olarak bir gelişme mevcut mu?

Gelen tüm sorulara ise Bimeks Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Murat AKGİRAY yanıt verdi. İşte sorulara verilen cevaplar.

 • Şirketin web sayfası bir firmaya kiraya verilmiştir.
 • Şirkete açılan 3 İflas Davası şirketin elini zayıflatmıştır.
 • Şirketin açık tek mağazası kalmış, tüm mağazaları kapanmıştır.
 • Tahsisli Sermaye Artırımı çalışmalar sürmekte ancak yeterli destek bulunamamaktadır.

 

Bimeks Kadıköy Mağazası - 2018

 

Başkana 5.500 TL, Üyelere 2.750 TL Maaş Ödenecek

Genel Kurulda alınan kararlardan bir tanesi de neredeyse hiçbir faaliyeti kalmayan Bimeks için Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Murat AKGİRAY’a aylık 5.500 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık 2.750 TL Brüt Huzur hakkı ödenmesine karar verildi.

 

Bimeks Finansal Rapor – 2018 Ağustos

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu 24.08.2017 tarihinde Grup’un finansal sıkıntıya girmesi nedeniyle Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar vermiştir.

 • Grup, 30.06.2018 tarihli konsolide finansal tablolarını işletmenin tahmin edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini sürdüreceği varsayımıyla hazırlamıştır. Ancak, Grup’un 30.06.2018 tarihi itibariyle özkaynakları zarar sebebiyle tamamen karşılıksız kalmış ve 441.424.351 TL negatife dönmüştür ve dolayısıyla bu durum işletmenin sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin mevcudiyetine işaret etmektedir.
 • İlişikteki konsolide finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltme kaydını içermemektedir.
 • Grup’un mevcut borç ve yükümlülüklerini ödeyebilmesi varlıklarını nakde çevirebilmesine, faaliyetleri hakkında alacağı karar ve tedbirlere, bunların neticesinde elde edilmesi beklenen nakit fonlara ve yeni kaynaklara bağlıdır.
 • Diğer taraftan söz konusu durum, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376. maddesine göre de borca batıklık olarak değerlendirildiğinden Şirket yönetim kurulunun TTK’nın 376. maddesinde belirtilen tedbirleri acilen almasını gerektirmektedir.
 • Grup’un, rapor tarihi itibariyle mağazaların tamamı kapanmış olup, mağazalarda bulunan stoklar haczedilmiştir. Mağazaların kapanmasına paralel olarak Grup’un cirosu da düşmüştür.
 • Grup’un, 30.06.2018 tarihi itibariyle yaklaşık 383 milyon TL tutarında kredi borcu, 112 milyon TL tutarında tahvil ihracından kaynaklı borcu ve 70 milyon TL tutarında finansal kiralama işlemlerinden borcu olup, Grup bu borçlarını vadesinde ödeyememektedir. Grup’un bu borçlarını ödeyebilmesi finansal durumunun düzelmesine bağlıdır.
 • Grup’un, 30.06.2018 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflara olan yaklaşık 235 milyon TL tutarındaki ticari borçlarının yaklaşık 185 milyon TL’lik kısmı bilanço tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenememiş olan borç çeklerinden oluşmaktadır, geri kalan açık hesap borçlarının da vadesi geçmiş durumdadır.
 • Grup’un ağırlıklı olarak 2017 yılında mağazalarının kapatılması ve personelinin nerdeyse tamamının işten çıkarılması süreçlerinde Grup aleyhine personel ve işyeri sahipleri tarafından çok sayıda dava açılmış ve icra takibi başlatılmıştır. Bunun yanında tedarikçilere ve kredi kuruluşlarına olan borçların vadesinin geçmesi nedeniyle de Grup aleyhine davalar açılmış ve icra takipleri başlatılmıştır. Grup aleyhine devam eden bu dava ve icra takipleri ile ilgili olarak doğabilecek yükümlülükleri tam olarak hesaplamak mümkün olmamaktadır.
 • Grup’un kredi kuruluşlarına ve tedarikçilere olan yükümlülükleri ile ilgili vermiş oldukları teminatlar ve kira sözleşmelerinden kaynaklı doğabilecek riskleri bulunmakta olup, doğabilecek yükümlülükler tam olarak tespit edilememektedir.
 • Grup’un borçlarından dolayı banka hesaplarında blokeler, yazılım stokları dışındaki stokları üzerinde hacizler, sabit kıymetleri üzerinde ise rehin ve hacizler bulunmaktadır. Finansal kiralama yoluyla alınan sabit kıymetlerin borçları tam olarak ödenmediği için bunların finansal kiralama şirketleri tarafından geri alınma durumu ortaya çıkmaktadır.
 • Grup’un, 30.06.2018 tarihi itibariyle yaklaşık 21 milyon TL ödenmemiş personel borcu, 19 milyon TL de vadesi geçmiş / yapılandırılmış vergi ve SGK borcu bulunmaktadır.
 • Grup’un, 30.06.2018 tarihi itibariyle stoklarında yer alan yazılım ürünlerinin tutarı yaklaşık 107 milyon TL olup, toplam stok tutarının yaklaşık %78’ini oluşturmaktadır. Bu stokların piyasa fiyatı ve satılabilirliği hususunda tarafımızda yeterli kanıt ve kanaat oluşmamıştır. Bu nedenle bu stoklarla ilgili herhangi bir değer düşüklük çalışması yapılmamıştır.
 • Grup’un 30.06.2018 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan olan 141 milyon TL tutarındaki ticari alacaklarının yaklaşık 59 milyon TL tutarındaki kısmı bir firmadan olan cari hesap alacağı, yaklaşık 77 milyon TL’lik kısmı da alınmış olan barter çeklerinden oluşmaktadır. Grup tarafından söz konusu alacak ve barter çekleri ile ilgili cari dönemde herhangi bir karşılık ayrılmamış olup, tahsilat kabiliyeti ile ilgili bir öngörüde bulunulamamıştır.
 • Grup’un 30.06.2018 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflara verdiği 50 milyon TL tutarındaki sipariş avansı Grup’un tedarikçilerine stok alımı için verdiği avanslardan oluşmakta olup, avans olarak verilen çeklerin nerdeyse tamamının vadeleri geçmiş durumdadır.
 • Grup’un kredi kuruluşları ve tedarikçilerine olan borçları ile ilgili doğrulama talebinde bulunulmuştur. Ancak hemen hemen tüm kredi kuruluşları ve tedarikçiler alacakları ile ilgili dava süreçleri olmasını neden göstererek mutabakat sunmamıştır. Bu nedenle Grup’un banka hesapları ve cari hesapları ile ilgili tarafımızdan yeterli doğrulama temin edilememiştir.
 • Ayrıca Grup’un verilen sipariş avansları hesabında takip ettiği firmalardan doğrulama talebinde bulunulmuştur. Ancak hemen hemen tüm avans verilmiş olan tedarikçiler verilen avansların çek olarak alındığını ve çeklerin vadesinin geçmiş olduğunu bildirerek, Grup’la aralarındaki işlemlerle ilgili dava süreçleri olmasını da neden göstererek mutabakat sunmamışlardır. Bu nedenle Grup’un verilen sipariş avansları hesabındaki firmalar ile ilgili de yeterli doğrulama temin edilememiştir.
 • Grup’un cari dönem ve 2017 yılı içinde çok sayıda mağazasının kapanması nedeniyle bu mağazalardaki sabit kıymetler atıl duruma düşmüş, bir kısmı depolarda muhafaza edilmiş, bir kısmı ise aktiflerden çıkarılmıştır. Dönem sonu itibariyle bu sabit kıymetlerin listelenerek sayılması ve değer düşüklüğü testinin yapılması mümkün olmamıştır. Rapor tarihi itibariyle Şirket’in mağazaları ve deposu tamamen kapatılmış durumda olup yazılım stokları dışındaki stoklar ve sabit kıymetler üzerinde haciz ve rehinler bulunmaktadır.
 • Grup yönetimi tarafından, aktifleştirilen geliştirme giderlerinin gerçeğe uygunluğunu tespit amacıyla cari dönemde herhangi bir değer düşüklüğü testi çalışması yapılmamıştır. Ayrıca Grup yönetimi tarafından yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili değer düşüklüğü testi çalışması yapılmamıştır.
 • Finansal tabloların tarihi ile bu rapor tarihi arasında gerçekleşen ve konsolide finansal tablolarda düzeltme ve açıklama yapılmasını gerektirebilecek mahiyetteki olayların, varsa söz konusu konsolide finansal tablolara uygun şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı konusunda Bağımsız Denetim Standartları 560 – Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar’a istinaden bir çalışma tarafımızdan yapılamamıştır.
 • Diğer taraftan Bağımsız Denetim Standartları 240 – Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları’na istinaden hile kaynaklı önemli yanlışlık riski olarak değerlendirilen risklere karşı uygulanan defteri kebire aktarılan yevmiye kayıtlarının test edilmesine ilişkin denetim prosedürleri gerçekleştirilememiştir.

İstanbul, 17 Ağustos 2018

Akgiray Umutsuz Konuştu, Bimeks İçin İflas Çanları Çalıyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir