Bilgisayar Alımlarındaki Taksit Sınırı 12 Aya Yükseltildi

BDDK tarafından geçtiğimiz aylarda 6 taksit sınırı getirilen Bilgisayar alımları için yeniden 12 Aya kadar Taksit imkanı sunma kararı aldı.

Alınan karar neticesinde gerek Kredi kartına Taksit gerek Açık Hesap – Senetli Satış gerekse de Operatör Sözleşmeli Satışlarda uygulanan 6 Taksit sınırı 12 aya çıkarılmış oldu.

Yapılan düzenlemeler sadece Notebook – Ultrabook gibi ürünleri kapsarken Tablet PC modelleri için taksit sınırı 6 ay olarak devam edecek.

Bunun yanında Sağlık ve Sosyal Hizmet harcamaları ve Seyahat Acenteleri üzerinden yapılan harcamalarda uygulanan 9 Taksit sınırı 12 Aya çıkarılmış oldu.

Kurumsal Kredi Kartı kullanan kullanıcılar için sunulan genel taksit sınırı ise 9 Aydan 12 Aya çıkarıldı. Bu kapsamda Kurumsal Kredi Kartı sahibi olan müşteriler Cep Telefonu – Notebook ve daha birçok ürünü 12 Taksit seçeneği ile satın alabiliyor olacak.

 

Notebook - Dizüstü Bilgisayar

 

BDDK Tarafından Yapılan Duyuru Şu Şekilde

BDDK tarafından yapılan duyuru şu şekilde olmuştur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/2/2019 tarihli ve 8261 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

  • Tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda altı aydan on iki aya,
  • Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda dokuz aydan on iki aya,
  • Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise dokuz aydan on iki aya

çıkarılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Notebook

 

Araç ve İhtiyaç Kredileri İçin Sınır 60 Aya Çıkarıldı

BDDK tarafından alınan karar neticesinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre;

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere,

  • Tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı,
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı,
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı,
  • Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı
  • Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.

 

Bilgisayar Alımlarındaki Taksit Sınırı 12 Aya Yükseltildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir