BİMEKS Ekonomik Zorluğa Düşüş Hikayesini Paylaştı

Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye’de Teknosa’dan sonra en fazla Teknoloji Perakende Satış Mağazasına sahip olan  BİMEKS 2016 yılı itibari ile zor günler yaşamaya başlamış, geldiğimiz noktada ise tüm mağazalarını kapatarak iflasın eşiğine gelmiştir.

Firma tarafından 11 Mart 2019 tarihinde yayınlanan ve 2018 yılı Faaliyet Raporlarını içerek KAP Bildiriminde firmanın kötü gidiş süreci de anlatıldı.

Dilerseniz ilgili Faaliyet Raporunda yer alan Finansal Zorluğa Düşüş sürecini birlikte okuyalım. Ancak öncesinde firma hakkında bilgi sahibi olmanız açısından kısa bir tarihçe ile başlayalım. İlgili tarihçede aynı faaliyet raporu içinde yer almaktadır.

 

 

BİMEKS Firmasının Yapısı ve Tarihi

1990 yılında kurulan Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş., yıllar içinde sürdürülebilir bir büyüme modeli izleyerek istikrarlı bir şirket profili çizmiştir.

Kuruluş yıllarında ağırlıklı olarak yazılım ithalatı ve Türkiye pazarında satışı faaliyetlerinde bulunan Şirket, 1996 yılında odağını bilişim teknolojisi ürünlerinin perakendeciliğine çevirerek ilk perakende satış noktalarını İstanbul’da açmıştır.

1990’lı yılların sonu Bimeks marka ve perakendecilik konseptinin piyasada yerleşmesine ve gelişimine tanıklık etmiştir.

Şirket 2000’li yıllarla beraber öz kaynakla büyüme stratejisini uygulamıştır. 2001 yılında Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz sürecinden piyasa konumunu koruyarak geçmeyi başaran Şirket mağaza sayısını artırmış ve perakendecilik konseptini güncel müşteri talebine göre yenilemiştir. Aynı dönemde ciro hacminde sürekli ve sağlıklı bir artış sağlayarak başarılı bir büyüme performansı çizmiştir. 2005 yılından itibaren Şirket hızlı büyümeye ve genişlemeye odaklanmıştır.

Mağaza sayısını 2006 yılında 21’e çıkaran Şirket stratejik planı çerçevesindeki yatırımlarını aralıksız olarak sürdürerek 2008 yılında 30 mağaza ve 18.600 m? net satış alanına ulaşmıştır. 2006 sonrası, Bimeks’in mega formatı olan Teknoport’ların açılmasına da tanıklık etmiştir. Büyüme evresinde Şirket yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Bimeks, esas olarak tüketici elektroniği, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve bilişim teknolojileri organize perakendeciliği alanında faaliyette bulunmaktadır.

 

 

2008 yılının son çeyreğinde Londra merkezli yatırım fonu RP Capital Grubu Bimeks’in ortakları arasına katılmıştır. R.P. Explorer Netherlands B.V. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da yatırım ve finansman faaliyetleri yürütmek üzere 2005 tarihinde kurulan Hollanda kökenli bir firmadır. Mart 2013 ayında Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Murat Akgiray’ın kontrolündeki tüzel kişi yerli ortak SPV Bilişim ve Dış Ticaret A.Ş., RP Explorer’ın sahip olduğu %11,3 oranındaki Şirket hissesinin %63 ünü satın alarak en yüksek paya sahip ortak konumuna geçmiştir. RP Explorer, kalan paylarını da borsa dışı satış ile devretmiş ve ortaklık yapısında temsile hak veren payı kalmamıştır.

Bimeks, 2008 yılından itibaren altyapı, yazılım ve ticari organizasyon hazırlıklarına giriştiği online satış ve özgün franchise modeli çerçevesinde hem satış hasılatını arttırmaya devam etmiş hem de Türkiye coğrafyasına fiziksel olarak faaliyet gösterdiği satış noktalarının sayısını hızla arttırmıştır. Online satış hizmetlerine 2009 yılı sonunda başlayan Şirket’in online satış gelirlerinin toplam ürün satışları içerisindeki payı sonraki yıllarda hızla artarak  %12 seviyesine çıkmıştır.

2013 yılı ile Bimeks, organik büyüme stratejisine ilaveten aynı sektörde faaliyet gösterdiği yabancı sermayeli rakiplerinden ELECTROWORLD’ü şirket olarak satın almış, Ocak 2014 ayında da DARTY’nin o bazı mağazalarındaki stok ve demirbaşlarını satın almak ve ilgili mağazalardaki personellerini istihdam etmek üzere anlaşma imzalamıştır. Sözkonusu işlemler Haziran 2014 ayı itibarı ile tamamlanmıştır.

2016 yılında Alacak sigortası hizmeti veren Sigorta şirketlerinin Şirketimizin limitlerini kapatması ile nakit sıkıntısına düşen şirketimiz hızla mağazalarını kapatmış olup 31.12.2018 tarihi itibari ile bütün mağazalarını kapatmıştır. Bilanço tarihinde çalışan sayısı 6’dır.

 

 

 

BİMEKS’in Ekonomik Darboğaza Girme Süreci

Şirket, 2015 yılı sonuna kadar sektörünün en hızlı büyüyen, Türkiye’nin en büyük 100 firması arasında yer alan, en gelişmiş teknolojik altyapıya sahip, dijital dönüşümü tam manasıyla gerçekleştirmiş ve en önemlisi 1.700 den fazla insana iş imkanı sağlayan bir şirket idi.

17-25 Aralık süreci ile başlayan karanlık dönemin bir tezahürü olarak malum çevrelerce muhtelif medya kanalları ile şirket aleyhinde çeşitli yalan ve asılsız kampanyalar yapılmıştır.

Nihayet, 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında şirketin iflas etmek üzere olduğu yalanı yayılmaya çalışılmıştır. Bu yalanların bir tanesinde şirketin iflas erteleme kararı aldığı iddiası sektörümüzün ve finans sektörünün çoğuna eposta yolu ile yollanmıştır.

Bu yalanı takip eden birkaç gün içerisinde üç yabancı alacak sigorta şirketi (Coface, Euler-Hermes, Atradius) aniden şirketin tüm sigorta limitlerini kesmişlerdir.

Defalarca talep edilmesine rağmen hiçbir inandırıcı açıklamada bulunamamışlardır. Bu durum bankalarda ve tedarikçi firmalarda şirketin sağlığı ile bazı şüphelerin baş göstermesine yol açmıştır. Ancak, şirketin 25 yıllık itibarı sayesinde eksikte olsa mal tedariki devam etmiş mağazalar boş kalmamıştır.

 

 

Yukarıdaki olaylardan bağımsız olarak, şirket 2015 yılı sonlarında nispeten yüksek olan anını iyileştirmek ve faiz yükünden kurtulmak için muhtelif çözümler aramaya başlamıştır. Bu niyetle, Katar menşeli Barwa Bank liderliğinde uzun vadeli ve faizsiz bir sendikasyon paketi üzerinde çalışılmıştır. Şirketin tüm finansal borçlarını ödeyecek miktar ve diğer ilgili parametreler konusunda anlaşmaya varılmış ve 2016 senesi 21 Temmuz günü imza töreni için belirlenmiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrası sendikasyondaki yabancı bankalar imzanın ertelenmesini istemişler ve ülkemizdeki gelişmeleri daha net gördükten sonra imzalayabileceklerini ifade etmişlerdir.

Sonuç olarak, şirket hem mal temini hem de yeni finansal kaynak bulamamak zorlukları ile mücadele etmek durumuna sokulmuştur. Bütün bunlara rağmen, 16 Eylül 2016 tarihli (58 Milyon TL) tahvil itfası zor da olsa eksiksiz yapılmıştır.

Bu ödeme öncesinde SPK’dan 100 milyon TL tavanı ile yeni tahvil ihracı izni istenmiş ancak bu 15 Temmuz sonrası kurulunuzun toplanamadığı bir döneme rastlamış ve ancak tahvil ödemesinden sonra 55 milyon TL için izin alınabilmiştir. Tahvil izninin tutar azaltılarak verilmesinin piyasa tarafından menfi yorumlanması ile yeni tahvil ihracı veya sermaye artırımı imkânı da ortadan kalkmıştır.

Aralık 2016 itibarı ile şirket ilk defa tedarikçi ödemelerinde gecikmeye başlamıştır. Şirket, genel politikası çerçevesinde verimsiz mağazaları kapatarak yerlerine yenlerini açmakta iken, bu tarih itibarı ile mağaza açılışlarını durdurmuş ve verimsiz mağazaların kapatılmasına hız vermiştir.

Yurtdışı kredi paketinin gecikeceği veya gerçekleşmeyebileceği anlaşıldığından benzer bir çözümün yurtiçinden temin arayışı sonucu Garanti Bankası liderliğinde çalışmalar başlatılmıştır. Buna göre tüm banka ve kiralama borçları yapılandırılacak ve Şirket’e 25-30 Milyon TL arası işletme sermayesi sağlanması hedeflenmişti.

10.01.2017 tarihli ÖDA ile duyurulduğu üzere finansal borçları uzun vadeye yayan ve faiz maliyetini düşüren bir anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşma ile mevcut borçların baskısı kaldırılmıştır ama mal temini için gerekli olan yeni kaynak sağlanamamıştır. Bunun üzerine, yeniden yapılandırılan Kredi Garanti Fonu kapsamında bir girişimde bulunulmuştur.

 

 

2017 Ocak ayında başlattığımız bu girişim ancak 2017 Mayıs ayında neticelenmiştir. Bu girişimle ihtiyaç olan miktarın ancak yarısı temin edilebilmiştir ve bu da doğal olarak bir fayda sağlamamıştır. Maalesef, bu sonuçta bazı bankaların açıklanamaz ve umursamaz tavırları etkili olmuştur. Mayıs 2017 itibarı ile yetersiz olarak gerçekleşen KGF kredisi alınıp, takip eden aylarda bu kredinin Şirketin dar boğazdan çıkmasına yeterli olmayacağı teyit oluncaya kadar Şirket satış potansiyelinin %85’ini sağlayan mağazaları (93 Mağaza) açık tutmaya devam etmiştir.

Şirket, finansal kuruluşlarla yaptığı yapılandırmanın yanında sermaye piyasalarında ihraç etmiş olduğu ve toplam nominal tutarı 95.000.000 TL olan 3 adet tahvilin de uzun vadeli olarak yapılandırılması maksadıyla nitelikli yatırımcılarla görüşmeler yapmış ve 21 Temmuz 2017 tarihinden başlamak üzere tahvilleri elinde bulunduran yatırımcılarla aşağıdaki koşullarda Protokol imzalamıştır. Faaliyet Raporu ilan tarihi itibarı ile imza alınan nitelikli yatırımcıların ellerinde bulundurduğu nominal kıymet tutarı 90.450.000 TL’dır. Diğer yatırımcılarla da mutabakatlarının temini için görüşmeler devam edildi.

Bütün bu kötü gidişata rağmen şirket hem yurt dışından hem de yurt içinden kaynak veya ortak arayışlarını sürdürmüştür. 2017 Haziran ve Temmuz aylarından itibaren ticari ve tahvil alacaklılarıyla tahsisli sermaye artışı için görüşmelere başlanmış ve alınan olumlu tepkiler neticesinde konuyu netleştirmek için 5 Eylül 2017 tarihinde tedarikçiler davet edilerek toplantı yapılmıştır.

Olumlu geçen toplantıda finansal kurum, bankalar ve tahvil yatırımcılarının da tahsisli sermaye artışına katılımının talep edilmesi üzerine bankalar ve diğer özel – tüzel kişilerle temasa geçilmiş nihayet 26 Ocak 2018 tarihinde tüm alacaklıların (Finansal, tahvil ve ticari) bir araya geldiği bir toplantı yapılmış tahsisli sermaye artışı modeli teklif edilmiştir.

Yarıya yakını yurt dışı kökenli olan söz konusu alacaklılardan geri bildirimlerin ulaşmasının uzun zaman alması nedeni ile süreç uzamıştır. Alacak tutarlarına göre sermaye artışına davet edilen alacaklılardan;

  • Olumlu cevap verenler %54,1
  • Olumsuz cevap verenler %6,6
  • Sermaye artışına olumlu cevap vermeyip Bimeks’te yapılandırmaya olumlu cevap verenler %11,1
  • Cevap vermemiş olanlar %28,2 oranında kalmıştır.

 

 

Hedeflenen makul seviyedeki çoğunluk oranının altında kalmış ve süreç başarısızlığa uğramıştır.

31.12.2017’ye kadar sabit gider ve kiralar yüzünden büyük zarara sebep olmasına rağmen en çok satış yapan (2015 verilerine göre %65 ciro payı) 30 mağaza, şirketin tekrar eski durumuna dönebilmesi için muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Ancak, mahkemelerin tahliye kararları ve bilahare Tahsisli sermaye imkanı azaldığında gönüllü olarak mağazalar hızla kapatılmıştır.

Şirketin büyük zararlar etmesine ve hedeflediği satış hasılatını elde edememesinin tek sebebi mal tedariki yapamaması ve mevcut mağazaların mal eksiğidir.

Şirket bu zorluğu aşmak için iki yıl boyunca çabalamış ancak sorunu aşamamıştır. Otuz yıllık bir geçmişi, milyonlarca müşterisi, halka açıldıktan sonra binlerce ortağı ve çalışanı olan bir milli markanın yok olmaması için çabalanmıştır ama maalesef bugüne kadar bir çıkış imkanı nasip olmamıştır.

2018 yılı Haziran ayına kadar tahsisli sermaye artışı ümidini koruyan Şirket, bu tarihten sonra hızla mağazaları tasfiye, mevcut mal ve demirbaşların mümkün olan en az zararla satışı, mümkün olduğu ölçüde personel alacaklarının ödenmesi ve hukuki davalarda kendini savunmaya çalışmıştır.

 

Henüz İflasını Vermedi

Yukarıdaki açıklamalardan sonra zaten uzunca süredir beklenen olay gerçekleşti ve Bimeks firması Borsa İstanbul’dan çıkarıldı. Ancak firma henüz bir İflas Kararı almış durumda değil. 4 kişilik bir Yönetim Kurulu ile tabela olarak halen aktif konumda.

bimeks.com.tr adresi geçtiğimiz yıl kiraya verilmişti. Ancak bu sene bu kira süresi de oldu ve yeni kiracı bulunamadı. Bu sebeple de bimeks.com.tr adresi de şuan için pasif durumda.

Bakalım ilerleyen günlerde şirketin sahibi Murat AKGİRAY nasıl bir karar alacak ve BİMEKS firmasının son durumu ne olacak?

BİMEKS Ekonomik Zorluğa Düşüş Hikayesini Paylaştı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir