Bimeks İflastan Kurtuluş İçin İki Farklı Çıkış Yolu Belirledi

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Yaşanan mali kriz sonrasında iflasın eşiğine gelen Bimeks tarafından İflastan Kurtuluş Reçetesi açıklandı ve alacaklılara iki farklı formül önerisinde bulunuldu.

KAP üzerinden yapılan açıklama ile Bimeks firmasından alacakları olan firmalara doğrudan veya dolaylı yoldan Bimeks firmasının hissedarı olma seçenekleri sunuldu.

Bu sistem sayesinde firmalara alacakları karşılığında firmadan hisse satışı yapmayı planlayan Bimeks karşılığında hem borç yükünü hafifletmeyi hem de sonrasında yavaş yavaş eski gücüne ulaşmayı hedefliyor.

Mali olarak zor dönemlerden geçtiği için borçlarını ödeyemeyen firmanın bu teklifi alacaklılar tarafından da muhtemelen olumlu değerlendirilecektir. Çünkü firmanın borçlarını ödeyebilmek amacıyla sunabileceği başka bir çözüm yolu kalmamış gibi görünüyor.

2016 yılı başında zor günler geçiren ve mali olarak sıkıntıya düşen Bimeks firması 2016 yılı sonunda personellerine maaş ödeyemez hale gelmişti. 140’tan fazla mağazası ve 1.000 den fazla çalışanı bulunan firma 1 – 1.5 sene gibi bir sürede 5-6 mağaza ve 10-15 çalışana sayısına düşmüş durumda.

Firmanın bu süreç sonunda gerek bankalara gerek tedarikçilere gerekse çalışanlara ciddi rakamlarda borcu bulunurken birçok müşterisi de satışı yapılan ek garanti paketleri ve serviste kalan ürünlerden dolayı sorunlar yaşamakta.

 

Bimeks Teknoloji Mağazası

 

KAP Üzerinden Açıklama Yapıldı

Bimeks ticari ve finansal sorunların aşılması adına uygulamaya başlayacağı yeni, çözüm reçetesini KAP üzerinden duyurdu. İl

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için bir çözüm oluşturmak maksadıyla, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir.

Bu toplantıda Şirketimiz, faaliyetlerinin devam edebilmesine ve bu sayede finansal/ticari tarafların alacaklarını tahsil edebilmesine imkan sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sunmuştur.

Alternatif 1

Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir.

Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar Şirket ortağı olacaklardır.

Alternatif 2

İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dâhil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir.

Bu çözüm planı ile aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir:

  • Borçların sermayeye dönüştürülerek bilançonun sürdürülebilir hale gelmesi
  • Alacakların hukuki baskısından kurtularak şirketin devamlılığının sağlanması
  • Şirketin sahip olduğu marka, yazılım, e-perakende altyapısı ve mağazalarının hızla iş modeline çevrilerek yeniden değer üretir hale gelmesi;
  • Tedarik darboğazının aşılması
  • Alacaklıların mevcut riskini artırmayacak şekilde alacaklara tekrar tahsil kabiliyeti kazandırmak
  • Çözüme katılacak alacaklıları, 3. taraf risklerine ve hukuki risklere karşı korunaklı hale getirmek

Bu alternatifli çözüm planı ayrıca yazılı olarak ticari alacaklılarla, finansal kuruluşlarla ve tahvil yatırımcılarıyla paylaşılmıştır ve kendilerinden hangi alternatifi tercih ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri talep edilmiştir.

Gelen cevaplardan sonra oluşacak duruma göre, Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat ve diğer yasal prosedürler planlanacak ve bütün taraflarla birlikte şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2015 yılı itibariyle Türkiye’nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alan Şirketimiz, yukarıda izah edilen çözüm planı ile yeniden bu performansına dönerek değer üretmeyi hedeflemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bimeks İflastan Kurtuluş İçin İki Farklı Çıkış Yolu Belirledi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir