BTK tarafından Telefon Görüşmesi, SMS, Açma – Kapama, Hat Devri Gibi Birçok Alanda İndirime Gidildi

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – BTK tarafından gelen müşteri şikâyetleri ve alınan mahkeme kararı ile Cep Telefonu Görüşme Ücretleri, Açma Kapama Ücretleri, SMS Ücretleri, Devir Ücretleri, Sim Kart Değişim Ücretleri gibi birçok ücrette Operatörlerin indirime gitmesine karar verdi.

BTK tarafından duyurulan bu yeni ücret tarifesi GSM Operatörleri tarafından zorunlu olarak uygulanmak durumunda.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu – BTK tarafından alınan bu kararın bazıları 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanacak olup bazıları ise 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

 

BTK

 

Hangi Ücretlerde Ne Kadarlık İndirim Yapıldı?

BTK tarafından yapılan Fiyat İndirimleri ile yurtiçi ve yurtdışı görüşme ücretleri, SMS ücretleri, Kapama – Açma ücretleri, Devir ve Numara Değişikliği gibi birçok işlem için fiyat tarifesi yeniden belirlenmiş oldu.

 

1 Eylül 2018’den itibaren geçerli olacak olan ücretler aşağıdaki gibidir.

 

HizmetEski FiyatYeni Fiyat
Hat Kapama – Açma Ücreti29.90 TL25 TL (*)
İsim veya Unvan Değişikliği7.35 TL
Hat Devir Ücreti10.25 TL
Sim Kart Değişimi24.50 TL
Ayrıntılı Fatura Ücreti (Sayfa)74.75 Kuruş
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (Dk)1.6 TL

 

(*) Yıl içerisinde gerçekleşen ilk Kapama – Açma işlemi Ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. İkinci ve sonraki Kapama –Açma İşlemleri için alınacak olan max. rakamdır.

 

1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak olan ücretler aşağıdaki gibidir.

 

HizmetEski FiyatYeni Fiyat
Yurtiçi Telefon Görüşmesi (Dk)90 Kuruş56.7 Kuruş
Yurtdışı Telefon Görüşmesi (Dk)5.65 TL
Yurtiçi SMS Ücreti (Adet)90 Kuruş40.75 Kuruş
Yurtdışı SMS Ücreti (Adet)1 TL
Numara Değişiklik Talebi24.5 TL

 

BTK ve Operatörler

 

Konuşma ve SMS Ücretleri İçin Zaman Tanındı

Sistemsel olarak yapılacak bazı değişiklikler için 1 Ocak 2019 tarihine kadar zaman tanıyan BTK, hemen gerçekleşebilecek işlemler için ise 1 Ekim 2018 tarihini baz alarak Ücret Değişikliklerini duyurdu.

Yapılacak olan fiyat değişiklikleri Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone firmalarını kapsıyor ve rakamlar gerek Faturalı Hatlar gerekse de Faturasız Hatlar için geçerli olacak.

Ancak bu fiyatların Faturalı Hat ve Faturasız hat abonelerine ne oranda yansıyacağı konusu şu aşamada bir soru işareti. Özellikle birçok kullanıcının Paket Üyelik aldığı günümüzde bakalım rakamlar kullanıcı lehine ne kadar oynayacak.

 

BTK Tarafından Yayınlanan Karar Metni

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 20.09.2018

Karar No: 2018/DK-ETD/279

Gündem Konusu: Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

KARAR: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

Vodafone Telekomünikasyon AŞ (Vodafone) ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell) tarafından azami ücret tarifesine uyma yükümlüğünün kaldırılması istemiyle Kurumumuza yapılan başvuruların reddine ilişkin alınan Kurul Kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davalarda, konuyla ilgili Kurumumuz işlemlerinin iptaline karar verilmesi üzerine, Vodafone 18.02.2016 tarihli ve2016/DK-ETD/102 sayılı Kurul Kararı, Turkcell ise 10.03.2016 tarihli ve 2016/DK-ETD/141 sayılı Kurul Kararı ile azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf hale gelmiştir.

Söz konusu mahkeme kararlarının Kurumumuzca temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13’üncü Dairesi’nin verdiği kararlar neticesinde Vodafone ve Turkcell’i azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf hale getiren mahkeme kararları bozulmuştur. Ankara 14’üncü ve 9’uncu İdare Mahkemelerince yeniden yapılan yargılamalar neticesinde davalar Kurumumuz lehine sonuçlanarak Vodafone ve Turkcell’in azami ücret tarifesine uyma yükümlülüğünden muaf olmasını sağlayan hukuki gerekçe ortadan kalkmıştır.

Anayasa’nın 138’inci maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesi hükmü gereğince, Ankara 14’üncü ve 9’uncu İdare Mahkemelerinin “davanın reddine” ilişkin kararlarının gereğinin ifasını teminen alınan 23.07.2018 tarihli ve 2018/DK-ETD/248 sayılı Kurul Kararı ile “Mobil

Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi” onaylanmış olup Turkcell ve Vodafone söz konusu tarifeye uymakla yükümlü hale gelmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ile mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketici haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla Turkcell ve Vodafone’nin yükümlü olacağı azami ücret tarife düzenlemesinin TT Mobil için de uygulanmasına politika olarak Bakanlıklarınca karar verildiği ve bu doğrultuda uygulamaya ilişkin yeknesaklık sağlamak ve bürokratik işlemleri azaltmak amacıyla gerekli iş, işlem ve denetimlerin Kurumumuzca yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü, 6’ncı ve 14’üncü maddeleri; Kurumumuz ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ ile ayrı ayrı akdedilen İmtiyaz Sözleşmeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2018 tarihli ve 63000 sayılı yazısı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında; Ek’te yer alan “Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’nin onaylanması hususuna karar verilmiştir.

 

MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

HİZMETİN TÜRÜ ABONE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ AZAMİ TARİFELER

YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ

Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere (*)56,70 Kr / Dakika
Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere (*)56,70 Kr / Dakika
YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ(*)5,65 TL / Dakika
İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ7,35 TL / İşlem
HAT DEVİR ÜCRETİ10,75 TL / İşlem
NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ24,50 TL / İşlem
Garanti Kapsamında DeğişimÜcretsiz
Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim24,50 TL / İşlem
AÇMA, KAPAMA ÜCRETİ (?)25,00 TL / İşlem
Yurt içi Kısa Mesaj Servisi (*)40,75 Kr / Mesaj
Yurt dışı Kısa Mesaj Servisi (*)1,01 TL / Mesaj
POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ74,75 Kr / Sayfa
BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ (*)1,60 TL / Dakika

 

  • Yukarıda yer alan tarifelere %18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) ve %7,5 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dâhildir. KDV ve ÖİV oranlarında yapılacak değişiklikler tarifelere yansıtılır.
  • Uzun ücretlendirme periyodu kurgusuna sahip abonelik paketleri kapsamında yapılan aramalarda, 1 dakika ve 1 dakikadan daha kısa süreli görüşmeler için mobil şebekelerden sabit şebekelere ve mobil şebekelerden mobil şebekelere doğru aramalara yönelik olarak yukarıda belirlenen (KDV ve ÖİV dâhil) tarifeler kapsamında ücretlendirme yapılır.
  • Mobil şebeke işletmecileri, tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce Kurum’a bildirmekle yükümlüdürler.
  • Mobil şebeke işletmecileri ifadesiyle TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ firmaları belirtilmektedir.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu politika kararı gereği, mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketici haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilgili mevzuat gereği Turkcell ve Vodafone’nin uymakla yükümlü olduğu azami ücret tarife düzenlemesine TT Mobil de uymakla yükümlüdür.

(1) – 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi kapsamında bir takvim yılındaki ilk açma kapama işlemi için aboneye herhangi bir ad altında ücret yansıtılamaz.

(*) İlgili Ücretler 01 Ocak 2019 itibarıyla uygulanacaktır.

BTK tarafından Telefon Görüşmesi, SMS, Açma – Kapama, Hat Devri Gibi Birçok Alanda İndirime Gidildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir