Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlere FATURA ÜST LİMİTİ Geliyor

GSM gibi, İnternet gibi, Sabit telefon gibi, Kablo TV gibi, Dijital Uydu Platformları gibi birçok Online hizmet yakın dönemde Faturada Üst Limit Uygulaması ile tanışacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler ile Tüketiciyi koruyan ve Limit Aşımı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeler için çalışmalar başladı.

Yeni sistem sayesinde Fatura Üst Limiti belirleyen aboneye Periyodik olarak kullanılan miktar ve kalan miktar SMS ile gönderilecek. Ayrıca Üst Limite yaklaşıldığında ayrıca bir Uyarı SMS i gönderilecek.

Ayrıca dileyen aboneler hiçbir ücret ödemeden Güncel Veri Kullanımlarını ve Fatura Detaylarını da inceleyebilecek ve hizmet aldıkları kurumdan isteyebilecekler.

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlerin Faturalarına Üst Sınır Geliyor
Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlerin Faturalarına Üst Sınır Geliyor

 

Bu uygulama sayesinde birçok alanda Fatura Aşım Ücreti gibi bir durum ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Aynı şekilde Roaming yani Yurt Dışı Kullanımlarda da bu durum aynı şekilde devam edecek. Yurt Dışı kullanımlarda farklı fiyat politikaları izleyen firmaların aboneye 100 ve 250 TL de SMS ile bilgilendirme yapması gelen şartlar arasında. Bu sayede abone ne kadarlık bir görüşme yaptığını öğrenmiş olacak.

Abonelere bu SMS bilgilerinin gitmemesi durumunda ise fazla fatura İşletme tarafından karşılanmak durumunda kalacak.

Uygulama Tüketici için oldukça iyi. Ancak uygulamanın başlaması için 1 seneye yakın bir zaman var. BTK firmaların sistemlerini düzenlemeleri ve bu yeni yasaya uygun hale getirmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanımış durumda.

O zamana kadar biraz daha dikkatli olmamız gerekecek gibi görünüyor. İnşallah süreç daha fazla uzamaz ve 2013 senesi itibariyle faturalardaki hızlı yükselişlerde durma noktasına gelir.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

FATURA ÜST SINIRI UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, fatura üst sınır uygulaması kapsamında abonelerin bilgilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinden en az birini perakende seviyede sunan ve toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5 inci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 • Abone: Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönelik olarak yapılan bir sözleşmeye taraf olan gerçek ya da tüzel kişiyi,
 • İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketini,
 • Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
 • Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu

ifade eder.

(2) Bu Usul ve Esaslarda geçen, ancak yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

Fatura üst sınırının uygulanması

MADDE 5 – (1) Fatura üst sınırı, Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinin sunumu amacıyla yapılan abonelik sözleşmelerine dayanılarak düzenlenen faturalar için uygulanır.

(2) Abone tarafından, fatura kontrolünün sağlanması amacıyla faturaya yansıyan dönemsel nitelikteki sabit ücretler toplamından az olmamak üzere 100 TL veya bu değer yanında işletmeci tarafından abonelere sunulabilecek diğer seçenekler arasından tercih yapılarak fatura üst sınır değeri belirlenebilir. Fatura üst sınır değeri toplam fatura üzerinden veya hat başına uygulanır.

(3) Kurum tarafından fatura üst sınır değerlerine ilişkin güncelleme veya değişiklik yapılabilir.

(4) Fatura üst sınırına ilişkin talepler, işletmeci tarafından kolay bir yöntem aracılığıyla abonenin ispatlanabilir irade beyanı alınarak yerine getirilir.

(5) Fatura döneminin başında; abonenin faturasına yansıyan dönemsel nitelikteki sabit ücretler toplamının, abonenin yararlanmakta olduğu fatura üst sınır değerini aşması halinde abonenin mevcut en yakın fatura üst sınır değerine geçirilmesi ve bu hususun aboneye bildirilmesi esastır.

(6) Abonenin fatura üst sınırına ilişkin talepleri, en geç bir sonraki fatura döneminden itibaren uygulamaya konulur.

(7) İşletmeci talebin alınmasıyla birlikte, asgari olarak, fatura üst sınırı değişikliği dâhil, uygulamanın başlangıç tarihini, uygulamaya dâhil olmayan hizmetleri ve fatura üst sınır değeri aşıldığında ücretli kullanımların faturaya yansıtılacağını talebi olmaksızın aboneye bildirir.

Hizmetin sunumu

MADDE 6 – (1) Abone tarafından belirlenen fatura üst sınırına ulaşılması durumunda işletmeciler abonelerini kısa mesaj ile bilgilendirir. Kısa mesaj ile bilgilendirmenin yapılamadığı durumlarda diğer yöntemler kullanılabilir.

(2) Yapılan bilgilendirme, güncellik bilgisini ve ulaşılan fatura üst sınır değerini içerir.

(3) Fatura üst sınırına ulaşılması halinde, hizmet sunumuna devam edilmesi esastır. Fatura üst sınırına ulaşılmasına rağmen hizmet kullanımına devam edilmesi halinde ücretli kullanımlar faturaya yansıtılır. Abonenin eksik bilgilendirilmesi veya bilgilendirilmemesi hallerinde işletmecinin sorumluluğu esastır.

(4) Fatura üst sınırına ulaşılıp ulaşılmadığının tespitinde, faturaya yansıtılan tüm ücret kalemlerinin toplamı göz önünde bulundurulur. Toplam fatura bedeli üzerinden veya kullanıma bağlı olarak yapılan indirimler, ayrıntılı fatura ücretleri ve uluslararası dolaşım hizmetleri, bu Usul ve Esasların 7 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile, fatura üst sınırının hesaplanmasında dikkate alınmayabilir.

(5) Fatura üst sınırı uygulamasından yararlanan abonelere, fatura tutarlarının ücretsiz olarak sorgulanması imkânı sağlanır.

(6) Bu madde hükmünün uygulanmasında, abonelere yapılacak bilgilendirmeler teknik olanaklar dâhilinde gerekli iyileştirmeler yapılarak en güncel şekilde ve ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

(7) Abonelere yapılacak bilgilendirmelerin güncelliğinin yeterli olmaması durumunda Kurum işletmecilere gerçek zamanlı ücretlendirmeye geçişin sağlanması konusunda yükümlülükler getirebilir.

Uluslararası mobil veri dolaşım hizmeti

MADDE 7- (1) Uluslararası mobil veri dolaşım hizmetine ilişkin olarak, paket aşımı ve paket dışı veri kullanım ücretleri toplamının vergiler dâhil, 100 TL ve 250 TL’ye ulaşması halinde tüm aboneler, ulaşılan değer ve güncellik bilgisi sağlanarak kısa mesaj ile ücretsiz olarak bilgilendirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlere ulaşılması durumunda hizmet sunumuna devam edilmesi esas olup, hizmet kullanımına devam edilmesi halinde ücretli kullanımlar faturaya yansıtılır. Abonenin eksik bilgilendirilmesi veya bilgilendirilmemesi hallerinde işletmecinin sorumluluğu esastır.

Bilgilendirme

MADDE 8 – (1) İşletmeciler, fatura üst sınırı uygulaması hakkında asgari internet sayfalarında yer vermek koşulu ile abonelerini uygun yöntemlerle etkin bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar

MADDE 9 – (1) İşletmecilerin bu Usul ve Esaslar ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, 05.09.2004 tarihli ve 25574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Cep Telefonu ve İnternet Gibi Hizmetlere FATURA ÜST LİMİTİ Geliyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 Yorum

 1. 2013 senesine kadar neden bekletiyorlar anlam veremiyorum. Madem böyle bir karar aldınız direkt uygulayın. 4 ay var daha ya yazıkk ki ne yazık.

 2. Benim başıam bir olay gelmişti. Telefonum bozuktu ve sms atıyordu durmadna herkese ve sonra fatura bir geldi 250 TL. Düşünsenize hiç konuşmadan durduk yere 250 TL cbebimden çıktı. Bu ve buna benzer olayları engellemek için çok iyi olmuş.

  Cevapla
 3. Bu uygulamanın en güzel taraflarından bir taneside fatura maili veya smsi gitmemesi durumunda faturanın şirket tarafından karşılanması olacakmış. Çok hoş bir şey.

  Cevapla
 4. 100 , 250 ve daha yukarısı yerine bizim belirlediğimiz bir kota aşım ücreti daha hoş olurdu bana göre.

  Cevapla
 5. Yurt dışı kullanımındada bu paketlerin geçmesi hoşmuş. Çünkü yurtdışına giden kişiler tarife değişikliği yapmak zorunda kalıyorlar dolayısıyla olmuyor. Teşekkürler BTk.

  Cevapla
 6. Fatura aşım ücreti yerine fatura kotası adı daha çok yakışırmış gibi geliyor bana. Daha açıklayııc olurmuş. Neyse hayırlı olsun ne diyeyim.

  Cevapla
 7. Bilgi teknoloji kurumu son dönemlerde oldukça iyi kararlar vermeye başladı. çok teşekkür ederim kendi adıma bilgi teknoloji kurumuna oldukça iyi bir karar var ortada.

  Cevapla
 8. GÜncel veri kullanımlarını ve fatura detaylarıda inceleyebilmesi kullanıcıların iyiymiş.

  Cevapla
 9. Yeni fatura üst limitini kullanıcıların belirlemesi yanlış. Bildiğimiz kota gibi olucak yalnız herhalde kullanıcı belirleyecek ve o limtii kendi aşamayacak isterse para veya belirli bir TL karşılığı tekrar düzenleyebilecek.

  Cevapla
 10. Limit aşımı sorunu ortadan kalkması çok iyi olacak. Millet bir interneti veya telefonu açık bırakıyor çok fazla para kgeliyor. Veya telefonlarına bir virüs giriyor hop bir bakıyorsun sonra faturaya aşmış ücreti.

  Cevapla
 11. Bilgi Teknoojil iletişim kurumu son dönemde çok hoş şeyler yapmaya başladı. Bildiğimiz gibi daha öncede bir takım kullanıcı taraflı şirketlere yasak getirmişti.

  Cevapla
 12. Faturada üst limit uygulaması çok iyi olmuş şu anda içeriğini okuyorum. İçeriğine baktığımda tekrar yorum atıcam.

  Cevapla
 13. BTK kirlenen imajını temizlemeye çalışıyor fakat oluşturduğu baskı mekanizmalarını temizlemeden kendi imajını temizleyemez. Bunu aklından çıkarsın.

  Cevapla
 14. Btk en son “en hızlısı biziz” reklamlarına koyduğu ambargo ile zaten yürekleri fet etmişti. Bu da onun yanına gelen bir lokum gibi. Bravo BTK.

  Cevapla
 15. kardeşler ben alt limit yan limit sağ limit sol limit anlamam ben cahil adamım fatura matura bilmem.benim ayda 20 tl var.bana ne verebilirsiniz.kim bana uygun faturasız vrebilir onu görelim. faturayı geçin kardeşler.saygılar benden

  Cevapla