Çiftlik Bank Cumhuriyet Başsavcılığına Sevk Edildi, Kapatılma İhtimali Yüksek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde “Piramit Satış Sistemi” olarak nitelendirilen Çiftlik Bank için Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma açıldı. Firmanın kapatılma ihtimali çok yüksek.

Yapılan araştırmalar ve soruşturma kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Çiftlik Bank ile alakalı olarak bugün kendi web sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada temel olarak Çiftlik Bank sisteminin bir tür Piramit Satış Sistemi olduğu ve bu tarz sistemlerin Türkiye’de yasak olduğu konusuna vurgu yapılırken sürecin Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği ve yaptırım konusunda buradan gelecek olan kararın önem arz ettiği vurgulandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılığına verilen raporun birçok soruşturma içermesi ve Kanuna Aykırı Bir Oluşum olarak Çiftlik Bank sisteminin ele alınmasına bağlı olarak firmanın kapatılması ihtimali söz konusu.

 

Çiftlik Bank Şarküteri

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Çiftlik Bank Açıklaması

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistemin uygulama ve faaliyetlerinin, sistem içerisinde yer alan kişi ve şirketler ile ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında Bakanlığımızca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde;

“Çiftlik Bank” isimli kurgu yatırım modelinin, “Fame Game Software Ltd. (K.K.T.C. uyruklu)”, “Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A. Ş.”, “Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Ltd. Şti.”, “Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Ltd. Şti.” unvanlı şirketler ile 16…64 T.C. Kimlik No.lu Mehmet AYDIN isimli şahıs tarafından yönetildiği, Sistem kurgusu kapsamında, katılımcılardan toplanan paralar ile hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen ürünlerin kendi tesislerinde işlendiği, kendi pazarlama ve dağıtım ağı içerisinde nihai tüketicilere ulaştırıldığı, bu sayede üretim tüketim zinciri içerisinde üretici, toptancı, bayi, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içerisinde olması nedeniyle katılımcılara bu denli yüksek kazanç imkânı sundukları şeklindeki beyan ve açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, Sistemin işleyişinde referans geliri sistemi ile daha sonra uygulamaya konulan bayi/şarküteri yapılanmasındaki üyelik, kazanç, komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında 6502 sayılı Kanunun 80 inci maddesine aykırı bir biçimde piramit satış sisteminin kurulduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kaynak: https://www.gtb.gov.tr/duyurular/ciftlik-bank-hakkinda-duyuru

 

Çiftlik Bank Şarküterileri

 

6502 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri

Piramit Satış Sistemleri

MADDE 80 – (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

Madde 77 – (17) Bu Kanunun 80 inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan, düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Çiftlik Bank

 

Çiftlik Bank Üzerinden Yatırım Yapanlara Ne Olacak?

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacak karar sonrasında firmanın kapatılması, sahipleri hakkında Dolandırıcılık suçlaması ile dava açılması ve firmanın Mal Varlıklarına el konulması yüksek ihtimal.

Bu süreç eğer bu şekilde tamamlanırsa daha sonrasında Yatırım Yapan Kullanıcıların ödemeleri kendilerine yapılacaktır diye düşünüyoruz.

Ancak henüz sürecin yeni başlamış olmasından ve olayın yargıda olmasından dolayı net bir bilgi vermek en azından konunun uzmanı olmadığımızdan dolayı pek de mümkün değil.

 

 

Çiftlik Bank Cumhuriyet Başsavcılığına Sevk Edildi, Kapatılma İhtimali Yüksek

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir