Elektronik ve Beyaz Eşya Satışlarında Taksit Sayısı Yükseltildi

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Elektronik ve Beyaz Eşya satışlarında uygulanan taksit sayıları yükseltildi.

22 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Küçük Ev Aletleri ve Beyaz Eşya gibi ürün gruplarında uygulanan taksit sınırı 18 aya kadar çıkarılmış oldu.

Ayrıca basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarındaki taksit oranları da 4 aya çıkarıldı. Daha önce bu ürünlerde taksit yasağı uygulanmakta idi.

Yapılan düzenleme ile ortaya çıkan Eski ve Yeni taksit oranları ise şu şekilde olmuştur.

 

Ürün Grubu Eski Taksit Sınırı Yeni Taksit Sınırı
Video Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Ses Sistemi 3 6
Tablet Bilgisayar 6 6
Bilgisayarlar 6 6
Fiyatı 3.500 TL Üstündeki Televizyonlar 3 6
Fiyatı 3.500 TL Altındaki Televizyonlar 9 9
Fiyatı 3.500 TL Üstündeki Cep Telefonu 6 6
Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası 12 18
Elektrikli Ev Aletleri – Küçük Ev Aletleri 12 18
Mobilya 18
Basılı ve Külçe Halinde Olmayan Kuyum Ürünleri Taksit Yok 4
Diğer Kuyum Ürünleri Taksit Yok  Taksit Yok

 

Kredi Kartları İle Alakalı Yeni Düzenleme

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.
  • Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”
  • Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Kredi Kartları İle Alakalı Eski Madde

  • Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
  • Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır.
  • Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

 

Elektronik ve Beyaz Eşya Satışlarında Taksit Sayısı Yükseltildi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir