Elektronik ve Beyaz Eşya Satışlarında Taksit Sayısı Yükseltildi

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile Elektronik ve Beyaz Eşya satışlarında uygulanan taksit sayıları yükseltildi.

22 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Küçük Ev Aletleri ve Beyaz Eşya gibi ürün gruplarında uygulanan taksit sınırı 18 aya kadar çıkarılmış oldu.

Ayrıca basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarındaki taksit oranları da 4 aya çıkarıldı. Daha önce bu ürünlerde taksit yasağı uygulanmakta idi.

Yapılan düzenleme ile ortaya çıkan Eski ve Yeni taksit oranları ise şu şekilde olmuştur.

 

Ürün GrubuEski Taksit SınırıYeni Taksit Sınırı
Video Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Ses Sistemi36
Tablet Bilgisayar66
Bilgisayarlar66
Fiyatı 3.500 TL Üstündeki Televizyonlar36
Fiyatı 3.500 TL Altındaki Televizyonlar99
Fiyatı 3.500 TL Üstündeki Cep Telefonu66
Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası1218
Elektrikli Ev Aletleri – Küçük Ev Aletleri1218
Mobilya18
Basılı ve Külçe Halinde Olmayan Kuyum ÜrünleriTaksit Yok4
Diğer Kuyum ÜrünleriTaksit Yok Taksit Yok

 

Kredi Kartları İle Alakalı Yeni Düzenleme

6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  • Birinci fıkradaki süre; video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında altı ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.
  • Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi dört ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”
  • Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Kredi Kartları İle Alakalı Eski Madde

  • Perakende işletmelerce; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.
  • Birinci fıkradaki süre; ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı üç bin Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay, fiyatı üç bin Türk Lirasının altında olan televizyon satışlarında dokuz ay olarak uygulanır.
  • Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

 

Elektronik ve Beyaz Eşya Satışlarında Taksit Sayısı Yükseltildi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir