Güven Damgası Nedir? Başvuru Ücretleri, Başvuru Süreçleri ve Diğer Detaylar

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

e-Ticaret yapan firmaların alması gereken Güven Damgası temel olarak ilgili sitenin Güvenlik ve Hizmet Kalitesi açısından belirlenen standartlara uygun olduğu gösteren bir ifadedir.

Güven Damgası henüz zorunlu olan bir süreç değildir. Ancak ilerleyen yıllarda bu sürecin zorunlu olma ihtimali vardır. Güven Damgası isteğe bağlı olmasının yanında Ücretli bir süreçtir. Ücretleri ise 3.000 TL + KDV alt limitinden başlamakta ve yapılan işlem adedine göre 15.000 TL + KDV oranına kadar çıkmaktadır.

Güven Damgası ile daha fazla bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

 

Güven Damgası

 

Güven Damgası Nedir?

Resmî Gazete’nin 6 Haziran 2017 tarihli nüshasında yayınlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile e-ticaret siteleri için yeni bir sisteme geçilmiştir. Başvuruda bulunan e-ticaret siteleri tebliğ uyarınca denetlenecek ve denetim sonucunda uygunluk taşıyan e-ticaret sitelerine güven damgası verilecektir.

E-ticaret sitesinde yayınlanan güven damgası logosuna tıklanarak www.guvendamgasi.org.tr sitesine doğrulama sağlanacak ve tüketiciler bilgilendirilecektir.

Güven Damgası (GD) konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye’deki tek Güven Damgası Sağlayıcısı (GDS) olarak yetkilendirilmiştir.

Güven Damgası, bu logoyu taşıyan web sitesinin tebliğ uyarınca asgari şartlara sahip olduğunu, menşeini, iletişim bilgilerini, belirli hakları müşterilere ve tüketicilere sağladıklarını ve belirli bir güvenlik standardına denetim anında uyulduğunu gösterir.

Bu açıdan tüketici ya da müşteri, kaynağı belirsiz web sitelerinden değil güven damgası almış e-ticaret sitelerinden daha güvenle alışveriş yapabilecektir. Güven Damgası zorunlu bir hizmet değildir. E-ticaret sitelerinin başvurusu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından değerlendirme süreçleri yürütülür.

 

Güven Damgası Almak Zorunlu mudur?

2018 yılı Aralık ayı ile hayatımıza giren Güven Damgası şu aşamada firmalara Zorunlu Kılınan Bir İşlem değildir.

Yani dileyen firma ücretini ödeyerek Güven Damgası sürecini başlatabilir dileyen firmalar ise eski sistemde yollarına devam edebilirler.

 

E-Ticaret

 

Güven Damgası Ücretleri Ne Kadar?

Güven Damgası işlemi için yaptığınız işlem adedine göre bir ödeme yapmanız gerekmektedir. 2018 yılı Aralık ayı itibari ile geçerli olan Güven Damgası Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir.

Güven Damgasının 1 Yıl için geçerli olduğunu ve aşağıdaki ücretlerin Yıllık olarak ödenmesi gerektiğinin de bilgisini verelim.

  Düşük İşlem Hacmi Orta İşlem Hacmi Yüksek İşlem Hacmi
İşlem Sayısı 0 – 20.000 20.000 – 1 Milyon > 1 Milyon
Ücret Tarifesi 3.000 TL + KDV 5.000 TL + KDV 15.000 TL + KDV

Güven damgası tahsisi öncesinde yapılacak kontrollerin süresi kategoriler arası fiyat farkını meydana getirmektedir. Bu kategoriler e-ticaret sitelerinin yıllık kredi kartı işlem hacmine göre belirlenmiştir. Son bir yıllık kredi kartı işlem hacminin belirlenmesi için Bankalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. ile bir sistem entegrasyonu yapılmıştır.

 

Güven Damgası Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Güven Damgası başvuru işlemleri için https://www.guvendamgasi.org.tr/formregistration.php adresi üzerinden üye olmanız ve başvuru işlemlerini başlatmanız gerekmektedir.

 

E-Ticaret ve Mobil Satış Yükseliyor

 

Güven Damgası Almak İçin Gereken Minimum Standartlar

e-Ticaret siteniz için Güven Damgası alabilmeniz için aşağıdaki standartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bu standartlar sağlanması gereken minimum standartlardır.

  • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlar.
  • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırır.
  • 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri ile elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlar.
  • Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri alır.
  • Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.
  • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunar ya da sunulmasına olanak sağlar.
  • Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerine ilişkin taahhütlerine uygun hareket eder.
  • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlar.
  • Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.
  • Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı iflas etmiş ise itibarın iadesinin sağlanmış olması gerekir.

 

e-Ticaret Sitesi Kurmak ve e-Ticaret İle Kazanmak

 

Güven Damgasına Sahip Sitelerin Listesi

Güven Damgasına sahip olan sitelere, Güven Damgası askıya alınan veya silinen sitelerin listesine aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Güven Damgası Olan E-Ticaret Siteleri

Güven Damgası Askıya Alınan E-Ticaret Siteleri

Güven Damgası İptal Olan E-Ticaret Siteleri

 

Güven Damgası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Gerek süreç gerekse de diğer konular hakkında aklınıza takılan tüm soruları YORUM sekmesi üzerinden bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince konu hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışıyor olacağız.

 

Güven damgası ne kadar süreyle geçerlidir?

Güven damgası geçerlilik süresi 1 yıldır. Güven damgasını yenilemek isteyen e-ticaret sitesi başvurusunu yenilemelidir.

Güven Damgası hizmeti ücretli midir?

Güven damgası başvuruları ücretlidir.

 

Güven damgasına hangi tür e-ticaret siteleri başvurabilir?

Güven damgası almak isteyen ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan aracı hizmet sağlayıcı ile kendine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar Güven damgası almak için başvurabilir. Gerekli koşulları sağlayan e-ticaret sitelerine Güven Damgası Sağlayıcı olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Güven damgası tahsis edilir.

Güven damgası alma kriterlerinden biri olan güvenlik testini nerelerde yaptırabilirim?

Sızma testini Türkiye Standartlar Enstitüsü tarafından yetkilendirilen A ve B tipi sızma testi kuruluşları yapabilir. Bu kuruluşların listesi için tıklayınız.

Ayrıca Güven damgası başvurusunda bulunan e-ticaret siteleri dahil oldukları kategoriye göre uygun sızma testini yaptırmalıdır.

Güven damgası alan sitelerinin damga tahsis edildikten sonra kontrolü yapılmakta mıdır?

Tebliğ uyarınca yıllık rutin ve şikâyete bağlı olarak her zaman kontroller gerçekleştirilmektedir.

Merkezi yurt dışında olan ama Türkiye`de faaliyet gösteren e-ticaret siteleri güven damgası alabilir mi?

Merkezi yurt dışında olan bir firma teknik hususlarda (güvenlik testi gibi ) istenilen standarda eş değer ya da daha üst seviyede yeterliliğe sahip olması ve bunu kanıtlar nitelikte belge sunması durumunda güven damgası almak için başvurabilir.

 

Güven Damgası Nedir? Başvuru Ücretleri, Başvuru Süreçleri ve Diğer Detaylar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir