IMEI Kayıt İşlemlerinde Mobil Telefon İşletmecilerine Getirilen Yükümlülükler

BTK tarafından son yayınlanan karar ile IMEI Kayıt İşlemlerini yapan Avea, Turkcell ve Vodafone bayilerine getirilen Şartlar ve Yükümlükler yeniden düzenlemiş oldu.

Buna göre Pasaport ve IMEI Kayıt İşlemlerinde kayıt işlemini yapan bayinin daha dikkatli olması, oluşan problemlerin ise yine bayiler kanalıyla çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

 

[stextbox id=”info”]Yurtdışından Getirilen Telefonların Pasaport İle İMEİ Kaydı[/stextbox]

 

Karar Tarihi : 03.01.2013
Karar No : 2013/DK-THD/2
Gündem Konusu : IMEI Kayıt İşlemlerine İlişkin Mobil Telefon İşletmecilerine Yükümlülük Getirilmesi.
KARAR :Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve eki incelenmiştir.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 57’nci maddesi, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik’in 11’inci maddesi ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’in 5’inci maddesi uyarınca mobil telefon işletmecilerinin abone kayıt merkezleri aracılığı ile MCKS’ye girişi yapılan kayıt başvurularına ilişkin olarak mobil telefon işletmecileri tarafından gerekli kontrollerin yapılması amacıyla;

  • Kuruma gönderilen evrak üzerinde Abone Kayıt Merkezi kaşesinin ve aslı gibidir kaşesinin olup olmadığı ile ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgilerinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,
  • Sisteme girilen bilgiler ile abone kayıt merkezleri tarafından gönderilen belgelerin tutarlılığının olup olmadığının kontrol edilmesi, eksik ve yanlış başvuru kayıtlarının iptal edilmesi,
  • Kayıt işlemleri sırasında alınan evrakların en geç kayıt tarihini takip eden ay sonuna kadar Kuruma gönderilmesi,
  • Sisteme bilgileri girdiği halde, belgeleri göndermeyen, kasıtlı bir şekilde eksik ve yanlış bilgi gönderen Abone Kayıt Merkezlerine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin 3 aylık raporlar halinde Kurum’a sunulması,
  • Mevzuata ve hukuka aykırı işlemlerin tesis edilmemesini temin etmek amacıyla, kayıt işlemlerinde kullanılan internet işlem ağının güvenliğini sağlayacak biçimde İşletmeciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması,

ile işbu Kurul Kararının 01.03.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi hususlarına karar verilmiştir.

IMEI Kayıt İşlemlerinde Mobil Telefon İşletmecilerine Getirilen Yükümlülükler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir