Mobil Teknolojilerde Yaşanan Gelişmelerin İş Hayatına Etkileri

Mobil Teknolojiler ve İş Hayatı

Son yıllarda; özellikle mobil teknolojilerde yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler sonrası mobil teknolojiler ve onlarla ilişkili uygulamaların gündelik hayatımızdaki etkileri de oldukça ciddi bir boyutta gerçekleşti. Günümüzde; gündelik hayatta yaptığımız pek çok iş ve işlem için artık mobil uygulamaları kullanmaktayız. Bazı işlerimiz için geliştirilen bu uygulamaları kullanmanın bir zorunluluk haline geldiğini bile söyleyebiliriz.

Hal böyle olunca, mobil teknolojiler ve mobil uygulamaların hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi iş dünyasında da bize pek çok kolaylık sağladığını söyleyebiliriz. İnsanlar arasındaki iletişimin artık sınır tanımadığı ve anlık olarak dünyanın herhangi bir bölgesi ile istediğimiz zaman iletişim kurabilme imkanı sayesinde artık insanlar için sınırların bir öneminin kalmadığını söylemek de mümkün hale geldi. Bu sayede, küreselleşme kavramı gittikçe önem kazandı ve bunun iş yaşamına etkileri de ciddi derecede artış gösterdi.

Bu yazımızda, teknolojinin iş dünyasını ne şekilde etkilediği ve yeni iş modellerinin ne şekilde ortaya çıkacağı ile ilgili kısa bir derleme yapmak istiyoruz. Dilerseniz, başlayalım.

 

Değişen Ofis Anlayışı

Mobil teknolojilerin son zamanlarda yaşadığı önemli evrimden sonra iş yeri algısı ve kavramında ciddi değişmeler söz konusu oldu. İş hayatında bulunan pek çok insan için artık günün her anı bir noktada iş yapılabilecek bir zaman dilimi haline geldi. Yoğun iş hayatının,  yaşanan bu gelişmelerle birlikte aslına bakılırsa daha da yoğunlaştığı söylenebilir. İnternete erişimin bu denli kolaylaşması ile birlikte her an maillerinizi kontrol edebileceğiniz veya günün herhangi bir vakti ister görüntülü ister sesli telefon görüşmeleri yapılabilecek bir ortamın ortaya çıkması sonucu iş hayatında her an her dakika bir işin çalışanlardan istenmesi işten bile değil.

Bu gelişmeler sonrası artık klasik iş yeri düzeni ile ilgili tartışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Nitekim, insanların artık günün herhangi bir vakti sahip oldukları mobil cihazlar ile iş yapabilmesi gibi bir kavram ortaya çıktı. Bunun sonucunda evden iş yapma modelleri üzerine geliştirmeler yapılması ve iş yapmak için ille de bir ofiste bulunma gibi bir zorunluluğun olmadığı üzerinde durulmaya başlandı.

Evden veya uzaktan çalışma kavramı ile insanların çalışmak için ofise gitmemesi üzerine bazı mobil uygulamalar zaman içerisinde geliştirilmeye başlandı. Personel programı olarak adlandırılabilecek bu uygulamalar sayesinde işveren ve çalışanın internet bağlantılı cihazlar ile aynı ortamda buluşmaları sağlanabiliyor. Bu uygulamalar aracılığıyla işverenler çalışanlarını iş yaptıkları esnada takip edebiliyorlar. Ayrıca; bu uygulamalar, çalışanın iş verimini arttırma noktasında da önemli bir uyaran etkisi ortaya koymaktadırlar.

Bu şekilde bir gelişimin ortaya konulduğu mobil teknoloji çağı ile birlikte freelance çalışmak olarak adlandırılan yeni bir iş modeli de ortaya çıktı. Bu model ile insanların özel olarak bir firmaya veya şirkete bağlı bulunmadan istediği yerde ve zamanda istenilen işi yaparak teslim etmesi şeklinde tanımlanabilecek freelance çalışma ile iş yaptıran bazı büyük şirketler bile bulunmaktadır. Bu sayede hem şirket hem de iş yapanlar için bazı resmi prosedürlerin ve yönetim giderlerinin azaltılması söz konusu olabilmektedir.

 

Home Ofis Çalışma - Evden Çalışma

 

Evde çalışmak mı ofiste çalışmak mı?

Tabi, gelişen teknolojinin evde çalışma imkanı gibi bir fırsatı ortaya koyması ile birlikte bu konudaki tartışmalar da iş hayatında gün geçtikçe daha fazla yer almaya başladı. Hatta, evde çalışmak ve çalışmak için bir ofiste bulunmak konularının karşılaştırıldığı bazı araştırmalar bile yapıldı. Yapılan bu araştırmalardan birinin sonuçları üzerinde duracak olursak; bu konuda farklı görüşlerin ortaya konulduğunu görebiliriz.

Evden veya işyerinden çalışmanın faydaları ile ilgili görüşlerin sorulduğu bir araştırmada Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ülkemizin de arasında bulunduğu ülkeler arasında her 10 çalışandan 4’ünün evden çalışmanın daha az üretkenlik ortaya koyan bir çalışma şekli olduğuna dair bir inancı bulunmakta. Bu oran gelişmiş ülkelere doğru gelindiğinde ise daha da yükselmektedir. Gelişmiş ülkelerde iş hayatında bulunan çalışanların yarısı; evde, iş yerine kıyasla daha verimli çalıştığı şeklinde görüş belirtmektedir.

Evden çalışmanın avantajlarının modern iş yaşamı için ise oldukça fazla olduğu söylenebilir. Örneğin; yine bahse konu araştırmada ortaya konulan sonuçlara göre evden çalışan personelin ofis çalışanlarına göre yüzde 30 daha fazla uyuduğu, yüzde 40’ının daha az otomobil kullandığı ve yüzde 46’sının daha az stresli hissettiği sonuçları ortaya konulmuştur.

Tabi ki bu olumlu sonuçlarının yanında, evden çalışmanın bazı olumsuz sonuçları da vardır. Bunlara örnek olarak; konsantrasyon problemleri sayılabilir. Evde bulunan diğer kişilerin çalışan kişi üzerinde dikkat dağıtıcı etkilerinin de olacağı söylenebilir. Buna örnek olarak; evde bulunan bir bebeğin veya bir ev hayvanının çalışan kişinin iş üzerindeki performansına etki ettiği durumların da sık karşılaşılan durumlardan olduğu belirtilmelidir.

Yine de; mobil teknolojiler sayesinde çalışma hayatının önümüzdeki günlerde ciddi evrimler yaşayacağı yönünde bir beklentinin son zamanlarda oluştuğu söylenebilir.

 

Özel hayatın iş hayatına daha fazla etki etmesi

Modern çalışma anlayışıyla birlikte insanlar artık iş hayatları ile özel hayatları arasındaki sınırları daha fazla kaldırmak zorunda kalmışlardır. Mobil teknolojilerin etkisi sonrası insanların iş yerinden ayrıldıktan sonra da işe ilişkin dokümanlara erişme imkanının ortaya çıkması ile birlikte işverenlerin çalışanlarından iş ile ilgili bekledikleri yükümlülüklerinin oranı artmış bulunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde işverenlerin büyük bir kısmının çalışanlarından iş saatleri dışında da iş e-postalarını takip etmelerini beklendiği bir gerçektir.

Bu durum, mobil teknolojilerin gelişmesi sonrası insanların iş hayatlarının özel hayatları ile daha çok birleştiği sonucunun doğduğunu göstermektedir. İnsanlar, bu teknolojilerin gelişmesi ile birbirleriyle daha kolay iletişim kurmaları nedeniyle artık günün herhangi bir vakti bir işi halletme kapasitesine sahip oldular. Artık, bir işi yapmak için illa ofiste bulunma şartı bulunmamaktadır.

 

Home Ofis Çalışma - Evden Çalışma

 

Çalışanın çalışma isteğini arttırır.

Mobil teknolojiler ile gelişen teknolojik imkanların iş yerlerinde daha fazla kullanılması sonucunda bir işyerinde çalışan kişinin işine daha çok değer vermesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Dünya üstünde her geçen gün daha farklı bir teknoloji gelişmekte ve bunların iş yerlerine entegrasyonu sağlanmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde eskiden çok vakit alan şeyler günümüzde daha kolay halledilebilmektedir. Bu sayede; iş yerinde çalışan kişiler, angarya sayılabilecek işlerle daha az vakit kaybetmekte ve kendilerine kişisel iş tatmini sağlayabilecek iş çeşitleri ile daha çok vakit harcamakta ve bu şekilde, kişisel tatminlerini daha çok sağlayacak uğraşlarla vakit geçirmektedirler.

Dünya üstünde çalışan kişilerin yaklaşık yüzde 25’i işyerlerinde kullanılan mobil teknolojilerden etkilendiklerini bildirmektedirler. Bu oran yapay zeka uygulamalarının iş yerlerinde gün geçtikçe çoğalması sonrası daha da fazlalaşacaktır. Çünkü, moda tabirle ayak işi olarak tabir edilen pek çok işin artık makineler tarafından yapılması ile insanın sırf fiziki emeği ile yapılan iş sayılarında azalma olacaktır. Bu sayede, insanların yaptıkları işleri sevme ve sahiplenme oranlarının artacağı gibi bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır.

İş hayatında insanların şikayet ettiği konuların başında angarya sayılan işlerin insan gücü ile yapılması gelmektedir. Mobil teknoloji ve uygulamaların gelişmesi sonrası angarya tabir edilen işlerin azalması, bugün bu teknolojilerin basit bir gelişim seyri izlediği zamanlarda bile çalışanları memnun edici bir seyir izlenmesi sonucunu doğurmuştur. Kısaca, iş hayatında teknolojik uygulamaların çoğalması, iş yerlerinde çalışan kişilerin performansını ve işlerinden keyif alma hislerini geçen bu kısa sürede dahi çoğaltmıştır.

 

Sonuç

Mobil teknolojilerin iş hayatında kullanımının çoğalması sonrasında iş dünyasında da pek çok farklı kolaylıklar ortaya çıkmıştır. Bu kolaylıkların gün geçtikçe daha da fazlalaşması ile işyerinde çalışan kişilerin iş performanslarının arttığı görülmüştür. Bu sayede çalışma hayatını sıkıcı bulan ofis çalışanlarının iş performanslarının arttırılması ve iş hayatındaki üretkenliğin arttırılması gün geçtikçe daha da kolaylaşmıştır.

Mobil teknolojiler ile iş hayatı ile birlikte ofis kavramının artık sadece dört duvardan ibaret bir yer olmaktan çıktığı söylenebilir. Bu teknolojilerin gelişmesi sonrası pek çok farklı iş kolu da oluşmaktadır. Bu sayede insanların istihdam şekillerine büyük bir katkı ortaya konulmakla birlikte angarya tabir edilen işlerin mobil teknoloji uygulamaları ve internet sistemlerinin gelişmesi ile azaldığı görülmektedir.

Ayrıca, evden çalışma diye bir iş modelinin de ortaya çıkması sonrası artık iş yerleri bütçeleri içinde yüklü bir yer tutan yönetim giderlerinde de büyük bir azalma ortaya çıkacağı da aşikardır. Gerek işverenler gerekse de çalışanlar için daha kolay ve verimli bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayan böyle bir ortamda iş yapmak mobil teknolojilerin geniş çaplı kullanılmasının da bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

 

Editör: Metehan KANMAZ

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.