Tüketici Hakem Heyeti Başvurularda %82 Oranında Tüketiciler Haklı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Tüketici Hakem Heyeti üzerinden yapılan başvuruları ve bu başvurularla alakalı sayısal verileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde Tüketici Hakem Heyetlerine toplamda 286 bin 820 başvuru yapılmış durumda.

Yapılan başvuruların tamamı gerekli incelemelerden sonra sonuca ulaştırılırken bu başvurulardan %82’lik kısmında Tüketici haklı bulunurken kalan %18’lik kısımda ise firmalar haklı bulunmuş.

 

Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları

 

En Fazla İtiraz Tüketici Kredi Sözleşmelerine Geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Hakem Heyetlerinde çözüme kavuşturulan 286 bin 820 şikayetin 117 bin 424 tanesi Tüketici Kredisi Sözleşmeleri üzerine yapılan şikayetler.

İkinci sırada kendisine yer bulan şikayetler ise 73 bin 650 başvuru ile Ayıplı Mal statüsünde olan ürünlerden oluşuyor. Yine üçüncü sırada kendisine yer bulan şikayet ise 31 bin 500 başvuru ile Ayıplı Hizmet başvuruları olmuş durumda.

Genel tablo ise başvurularda şu şekilde olmuş;

 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri  117.424
Ayıplı Mal  73. 650
Ayıplı Hizmet  31.500
Abonelik Sözleşmeleri  10.073
Konut Finansmanı Sözleşmeleri  6.439
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  4.049
Garanti Belgesi  3.145

 

Yapılan açıklamada Süreli Yayın Kuruluşlarında Düzenlenen Promosyon ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu gibi konularda da şikayetlerin Tüketici Hakem Heyetlerine geldiği belirtildi.

Tüfenkci, “Perakende ticaret” sektöründe 88 bin 391, “abonelik hizmetleri” sektöründe ise 19 bin 139 hakem heyetine başvuru yapıldığını belirten Tüfenkci, “Yılın ilk ayında alınan kararların yüzde 82’si tüketici lehine, yüzde 18’i ise aleyhine sonuçlandı. Bu süreçte toplam 307 bin 704 karar alındı.” diye konuştu.

 

Tüketici Hakem Heyeti 2017 Başvuru Raporu

 

İlk 6 Aydaki Arızalar “Ayıplı Mal” Statüsünde Ele Alınıyor

Özellikle Teknoloji Alışverişlerinde tüketiciler ilk 6 aylık süre içerisinde Kullanıcı Hatası dışındaki sorunlarda Üretici veya Satıcı firmadan ürününün değişimi isteme hakkına veyahut para iadesi talep etme hakkına sahiptir.

İlgili Tüketici Hakları Maddesi şu şekildedir.

MADDE 10- (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Kredi Kartı ve Tüketici

 

Ürünlerin Kontrolleri Bilir Kişiler Tarafından Yapılıyor

Tüketici Hakem Heyetlerine verilen dosyalarda tabi ki cihazın Servis Süreçleri ile alakalı olan evraklar ve davaya konu olan ürünün durumu oldukça önemli bir durum.

Bu sebeple de ürünle alakalı tüm dosyaların, kutu ve belgelerin saklanması tüketici adına Tüketici Hakem Heyeti süreçlerinde bir avantaj halini alabiliyor.

Serviste yapılan işlemler ve bunların kayıtları ve cihazın son durumu hakkında Tüketici Hakem Heyeti gerektiği anlarda Bilirkişi Desteği alabiliyor.

Bu sayede Mahkemenin bilgisi dışındaki konularda işinin ehli, bağımsız kişi ve kurumlar bir rapor hazırlayarak ürünle alakalı sürecin sonucu tayin etmektedir.

İlgili Tüketici Kanununa http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.doc adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurularda %82 Oranında Tüketiciler Haklı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir