Türkiye’nin Nüfusu1 Milyonun Üzerinde Artarak 83 Milyon Oldu

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

2019 yılı TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2019 yılında Türkiye’nin nüfusu 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.

31 Aralık 2019 tarihi baz alınarak hazırlanan TÜİK verileri Suriye ve farklı illerden gelen ve Türkiye Vatandaşı olmayan kişileri kapsamıyor. Verilen rakam sadece Türkiye Vatandaşı olup Türkiye’de oturma izni alan ve hâlihazırda ülkemizde olan vatandaşların sayısı.

TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı nüfus rakamlarına baktığımızda;

 • Türkiye’deki kadın nüfusu 41 milyon 433 bin 861 kişi
 • Türkiye’deki erkek nüfusu 41 milyon 721 bin 136 kişi oldu.

Yani oransal olarak baktığımızda ülkemizdeki erkek nüfusu %50.2 iken kadın nüfusu da %49.8 seviyesinde.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre ülkemizde ikamet eden Yabancı Nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artış göstererek 1 Milyon 531 bin 180 kişiye ulaştı. Bu nüfusun da %50.8’lik kısmını erkek %49.2’lik kısmını ise kadınlar oluşturmuş durumda.

 

Nüfus Artış Hızımız Düşüyor, Köylerdeki Nüfus Azalıyor

Türkiye’nin yıllık nüfus artış 2018 yılı rakamlarına göre %14.7 oranında artarken 2019 yılı TÜİK rakamlarına bakıldığında artış hızının %13.9 seviyesine düştüğünü görüyoruz.

Aynı şekilde TÜİK verilerine göre 2018 yılında İl ve İlçe merkezlerinde yaşama oranı %92.3 iken bu oran 2019 yılında %92.8 seviyesine yükselmiş durumda. Belde ve Köylerde yaşayan nüfus oranı ise %7.7 seviyesinden %7.2 seviyesine gerilemiş.

 

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı 2007-2019
Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı 2007-2019

 

İstanbul’un Nüfusu 15 Milyon 519 bin 267 Kişiye Yükseldi

İstanbul nüfusu TÜİK verilerine göre 2018 yılına göre 451 bin 543 kişi artarak 15 Milyon 519 bin 267 kişiye yükselmiş durumda.

Türkiye nüfusuna oranladığımızda ise İstanbul’da yaşayan kişi sayısı Türkiye’de yaşayan toplam kişi sayısının %18.66’lık kısmını oluşturuyor.

Nüfus bakımından sıralama yaptığımızda En Yüksek ve En Düşük nüfusa sahip illeri şu şekilde sıralayabiliriz.

En yüksek nüfusa sahip iller;

 • İstanbul – 15 milyon 519 bin 267 kişi
 • Ankara – 5 milyon 639 bin 76 kişi
 • İzmir – 4 Milyon 367 bin 251 kişi,
 • Bursa – 3 Milyon 56 bin 120 kişi,
 • Antalya – 2 Milyon 511 bin 700 kişi,

 

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019
En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 

En düşük nüfusa sahip iller;

 • Gümüşhane – 164.521 kişi
 • Kilis – 142.490 kişi,
 • Ardahan – 97.319 kişi,
 • Bayburt – 84.843 kişi,
 • Tunceli – 84.660 kişi

 

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019
En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 

Nüfus Piramidi Yapısal Değişimine Devam Ediyor.

2007 yılı ile 2019 yılı arasındaki Nüfus Değişim oranlarının yer aldığı Nüfus Piramidine baktığımızda Türkiye’deki nüfus oranının dağılımlarında da ciddi değişimler olduğunu görebiliyoruz.

2007 yılından 2019 yılına kadar geçen süreçte gerek Doğum gerekse de Ölüm oranlarının kademeli olarak azalmasına bağlı olarak ülkemizde Genç Nüfus oranının düştüğü, Orta ve İleri yaş oranlarının ise yükseldiğini görebiliyoruz.

Bu durumun ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği ve Türkiye’nin yaş ortalamasının daha da yükseleceği gerçeğini hâlihazırda ki çocuk doğum oranları üzerinden net olarak görebiliyoruz.

 

Nüfus piramidi, 2007, 2019
Nüfus piramidi, 2007, 2019

 

Türkiye’nin Ortanca Yaşı 32.4 Seviyesine Yükseldi

Ortanca Yaş olarak ifade ettiğimiz değer temel olarak yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır.

Ortanca yaş bilgisi üzerinden nüfusun yaş yapısının yorumlaması yapılmakta ve ülkedeki üretkenlik ve doğurganlık gibi birçok detay analiz bu bilgi üzerinden yapılabilmektedir.

2018 yılında 32 olan Ortanca Yaş oranı 20198 yılında 32.4 seviyesine yükselmiş durumda.

Cinsiyet bazlı bakıldığında ise erkeklerde Ortanca Yaşın 31.4 seviyesinden 31.7 seviyesine, kadınlarda ise 32.7 seviyesinden 33.1 seviyesine yükseldiğini görebiliyoruz.

Ortanca Yaş analizlerine baktığımızda il bazında en yüksek ortanca yaş seviyeleri 40.8 ile Sinop, 40.2 ile Balıkesir ve 39.9 ile Giresun olmuş durumda.

En genç Ortanca Yaş oranına bakıldığında ise 19.7 ortanca y7aş oranı ile Şanlıurfa kendisine ilk sırada yer bulmuş durumda.

 

Yaş bağımlılık oranları, 2015-2019
Yaş bağımlılık oranları, 2015-2019

 

Çalışma Çağındaki Nüfus Oranı %67.8 Seviyesinde

Çalışma Çağı olarak tanımlanan 15 – 64 yaş aralığında kalan nüfusa baktığımızda Türkiye Nüfusunun %67.8’lik oranının Çalışma Çağı içerisinde kaldığını görebiliyoruz.

2007 yılında Çalışma Çağı içerisinde olan nüfus oranımız %66.5 iken bu rakam 2019 yılında %67.8 seviyesine çıkmış durumda.

Diğer taraftan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4’ten %23,1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1’den %9,1’e yükseldi.

 

Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2019
Yaş gruplarına göre nüfus oranı, 2007, 2019

 

Bu sebeple de önümüzdeki yıllarda Çalışma Çağı içerisinde yer alan nüfusun oranının hızlı bir şekilde Türkiye Nüfusu içinde gerilemesi bekleniyor.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %34,5’ten, %34,1’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %12,9’dan %13,4’e yükseldi.

Yani temel olarak Türkiye’de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişi, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya bakmaktadır.

 

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019
En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2019

 

İstanbul’da Km²’ye 2.987 Kişi, Türkiye’de İse 108 Kişi Düşüyor

Artan nüfus oranları ile İstanbul’da Km²’ye düşen kişi sayısı 2.987 kişiye ulaşmış durumda. Bu rakam Türkiye genelinde ise 108 kişi seviyesinde.

Verilere göre Km²’ye düşen kişi sayısı 2018 yılından 2019 yılına 1 kişi artmış durumda.

Km²’ye düşen kişi sayısı bakımından en kalabalık olan illeri ise şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İstanbul – 2.987 Kişi,
 • Kocaeli – 541 Kişi
 • İzmir – 364 Kişi,

Km²’ye düşen kişi sayısı bakımından en seyrek olan illeri ise şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Erzincan – 20 Kişi
 • Ardahan – 20 Kişi
 • Tunceli – 11 Kişi

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ili olan Konya’da ise Km²’ye düşen kişi sayısı 57 olurken yine Türkiye’nin en küçük ili olan Düzce’de Km²’ye düşen kişi sayısı 320 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2019
Cinsiyete göre ortanca yaş, 2007-2019

Türkiye’nin Nüfusu1 Milyonun Üzerinde Artarak 83 Milyon Oldu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir