Vatan Bilgisayar Keyifli Garanti ve Ürün Sigortası (Kasko) İşlemleri

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Vatan Bilgisayar üzerinden satın aldığınız bir ürüne eğer Ekstra Ödeme yaparak Keyifli Garanti Paketi alırsanız 1 sene geçerli olan Hediye Sigorta (Kasko) Paketinden de Ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar üzerinden satışı yapılan ürünlerde bu sayede hem ürünlerin Servis Süreçleri çok daha kolay ve hızlı bir hale gelmekte hem de Kırılma gibi, Sıvı Teması gibi, Çalınma gibi durumlarda firma tarafından size 1 yıl Güvence sağlanmış olmaktadır.

Vatan Bilgisayar Keyifli Garanti ve Hediye Sigorta Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için alt kısımdaki Koşulları ve Şartları inceleyebilirsiniz.

 

Vatan Bilgisayar Keyifli Garanti
Vatan Bilgisayar Keyifli Garanti

 

Keyifli Garanti Hizmeti Nedir?

Vatan tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 57nci maddesine dayanılarak sunulan, Üretici veya İthalatçı firma garantisi ile asgari aynı koşulları içeren ve iki (2) senelik bu garanti süresinden sonra geçerli olan geniş kapsamlı bir hizmet sözleşmesidir.

Aynı zamanda, Keyifli Garanti satın alan tüm müşterilere Kazaen Zarara Uğrama ve Hırsızlık ile Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları Sigortası Vatan tarafından hediye edilmektedir.

Keyifli Garanti Hizmetinin Özellikleri

Vatan Bilgisayar tarafından satışı yapılan Keyifli Garanti paketinin kullanıcılara sunduğu hizmetleri şu şekildfe sıralamamız mümkündür.

 

Uzatılmış Garanti (İhtiyari Garanti)

Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen iki senelik yasal garanti süresinden sonra geçerli olmakta ve üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlardan dolayı ürünün onarılması için gerekli işçilik ve parça giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca, aşağıdaki hususlar da Uzatılmış Garanti kapsamında kabul edilmektedir.

Önemli Bilgi: Anakart, İşlemci arızaları, aşırı ısınma/soğutma problemleri, motor arızaları, ekranda renk solması, ses iletim sorunları gibi bir çok arızaya karşı koruma altındasınız.

 

Pil, Batarya Değişim Hizmeti

MP3/4, Kamera, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve digital fotoğraf makinası ürünleri ile ilk satın alma anında ürünün kutusu içinde verilen şarj edilebilir pil/batarya ile ilgili Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde üreticiden kaynaklı bir problem yaşanması halinde pil/bataryanın arızalı olduğu belirlendiğinde bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler Keyifli Garanti kapsamında değerlendirilmektedir.

Önemli Bilgi: Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü, performans azalmaları ve pil akmaları garanti kapsamı dâhilinde değildir.

 

Uzaktan Kumanda Değişim Hizmeti

Televizyonların orjinal uzaktan kumandalarında Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde ortaya çıkan üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik arızalarda, uzaktan kumandanın Sözleşme süresince bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler Keyifli Garanti kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Yerinde Servis Hizmeti

Sözleşme kapsamı içerisinde yer alan arızalarda 21” (inç) ekran ve üzerindeki televizyonlar ve monitörler ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için yerinde servis hizmeti verilmektedir.

 

Devam Eden Arızalarda Hızlı Çözüm

Sözleşme kapsamındaki arızalar sebebi ile ürünün üç (3) onarım hizmeti tamamlandıktan sonra sözkonusu ürüne dördüncü (4) kez arızadan ötürü onarım gerektiğinde müşterinin uzatılmış garanti kapsamındaki ürünü için fiilen ödediği ve faturada gösterilen bedeli aşmayacak tutarda aynı tür, kalite ve benzer performansa sahip başka bir ürünle değişimi ya da fatura bedelini aşmayacak tutarda Vatan hediye çeki verilmektedir.

Önemli Bilgi: Devam eden arızalar için her defasında servis hizmeti yerine değişim hizmetinden yararlanabileceksiniz.

 

Devretme İmkanı

Kapsam dahilindeki ürünün satışı veya mülkiyetinin devri üzerine, Vatan Çağrı Merkezi aranarak (0850 222 56 56) Sözleşme ürünün yeni sahibine devredilebilir.

Önemli Bilgi: Devretme imkanı size satış kolaylığı sağlar böylelikle ürününüzü satmak istediğinizde “Keyifli Garanti” sözleşmesiyle birlikte satabilirsiniz.

 

Tek Telefonla Destek Hizmeti

Türkiye’nin her yerinden 0850 222 56 56 nolu Çağrı Merkezi üzerinden haftada 7 (yedi) gün 10:00- 22:00 saatleri arasında Sözleşme kapsamındaki hizmetler için uzman çağrı merkezi ekibi.

Önemli Bilgi: Arıza anında hangi servis diye düşünmenize gerek yok, tek telefonla en uygun servise yönlendirme Vatan’da!

 

Vatan Bilgisayar Mağazası
Vatan Bilgisayar Mağazası

 

Keyifli Garanti Kapsam Dışı Kalan Hizmetler

 • Kazaen zarara uğrama ve kırılma
 • Hırsızlık sonucu çalınma
 • Doğal afetlerden kaynaklı zararlar (Deprem, fırtına,yangın, sel)
 • Yanlış tesisat, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler.
 • Ürünün arızalanmasından kaynaklanan bilgi ve veri kaybı.
 • Yetkisiz onarımlar
 • Bilgisayar yazılımı ve virüsleri (Cep telefonları dahil)
 • Rutin bakım kontrol eksiklikleri
 • Ticari amaçlı kullanımlar.

 

Hediye Sigorta Hizmeti (1 Yıl)

AIG Sigorta tarafından Vatan müşterisine, sertifikada detaylı açıklandığı üzere Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve sigortalı sıfatıyla Sertifikada belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

Dikkat: Hediye Sigorta kapsamındaki tüm talepleriniz için gecikmeksizin 0850 250 67 37 nolu telefondan AIG Sigorta Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

 

Hediye Sigortanın Özellikleri

Keyifli Garanti Paketi alan kullanıcılara Ücretsiz olarak 1 yıl boyunca sunulan Ücretsiz Sigorta Paketinin sunduğu özellikler şu şekildedir.

 

Kazaen Zarara Uğrama

Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları kapsamaktadır.

Örnek: Televizyonunuza DVD Player veya Ses Sistemi gibi ürünlerin bağlantısını yaparken televizyonun kazaen düşürülmesi sonucu oluşan hasarlar bu kapsamda değerlendirilir.

 

Hırsızlık Teminatı

Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde belirtilen “kapalı bir ortamdan kırma, delme, yıkma, devirme, zorlamayla girilerek; öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle” ürünün çalınması sebebiyle oluşacak hasarları kapsamaktadır.

Örnek: Evin kapısının zorlama ile açılarak içeride bulunan bilgisayarın çalınması nedeni ile oluşacak zararlar bu kapsamda değerlendirilir.

Dikkat: İşbu teminat kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, cafe, AVM, konser alanı, vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle, yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak ve “Aşırma, Yankesicilik, Kapkaç” olarak tabir edilen hırsızlık zararlarına karşı güvence sağlamamaktadır.

 

Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Hasarları

Fatura tarihinden itibaren başlayarak uzatılmış garanti sözleşmesinin bitiş tarihine kadar kapsam dâhilindeki ürünün rutubet ve tozlanma kaynaklı hasarları ile elektrik kesilmesi, elektriğin gidip gelmesi, voltajın alçalıp yükselmesi veya yanlış voltaj yahut akımdan doğan hasarları kapsamaktadır.

Örnek: Düzensiz elektrik akımı nedeni ile Buzdolabının hasarlanması bu kapsamda değerlendirilir.

 

Vatan Bilgisayar
Vatan Bilgisayar

 

Hediye Sigorta ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

 • Ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki alış fiyatı üzerinden, %40 kesinti uygulanarak hesaplanacak tutar kadar hediye çeki verilecektir.
 • Hediye Sigorta kapsamındaki tüm talepleriniz için gecikmeksizin 0850 250 67 37 nolu telefondan AIG Sigorta Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmanız gerekmektedir.
 • Cep telefonu hırsızlıklarında 5809 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, cihazını kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Bilgi İhbar Merkezi’ni Türkiye’nin her yerinden 444 9 777 numaralı telefondan arayarak mutlak suretle kayıp/çalıntı ihbarında bulunmaları gerekmektedir.
 • Onarımlar, AIG Sigorta A.Ş.’nin yetkilendirdiği servis merkezleri tarafından yasal süre olan yirmi (20) iş günü içinde gerçekleştirilecektir. Ancak mücbir sebepler nedeni ile oluşacak gecikmelerden herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen belgeler ve bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilebilecek diğer belgeler, AIG Sigorta A.Ş.’nin sertifikada belirtilen adresine gönderilmelidir:
 • Ürünün orjinal alış faturası ve sigorta sertifikası.
 • Bölgedeki resmi makamlar tarafından hazırlanmış “Görgü Tespit Tutanağı” ve/veya “Müşteki İfade Tutanağı”.
 • Olayın nasıl gerçekleştiğini ve ortaya çıkan zararı detaylı bir şekilde anlatan imzalı beyan.
 • Evde servis hizmeti sadece 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için verilecektir.
 • 21” ve üzerindeki televizyonlar ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar haricindeki diğer cihazların onarımı için verilecek olan servis hizmeti AIG Sigorta A.Ş. tarafından ihbar anında tarafınıza bildirilecek kargo firması aracılığı ile sağlanacaktır.

 

Hediye Sigorta Kapsam Dışı Kalan Durumlar (Özet)

 • Ürünün çalışmasına engel olmayan işletim dışı ve yüzeysel hasarlar (çöküntüler, çizikler vb.)
 • Mekanik hata, yazılım hatası veya veri hatasının sebep olduğu masraf ve zararlar.
 • Yetkisiz onarım, doğal afetler, kasten zarar, batarya sızıntısı, hayvan veya her türlü haşerat istilası nedeni ile oluşacak zararlar.
 • Ürünleri değiştirmeye çalışma sonucu (kesme, biçme ve şekillendirme vs.) verilen zararlar.
 • Ürünlerin normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları.
 • Halka açık yerlerde açıkta bırakılan, unutulan ürünler.
 • Aşırma/Yankesicilik / Kapkaç: Kamuya açık olan ve kişiye ait ve özel olmayan alanlarda (park, otobüs, dolmuş, cafe, AVM, konser alanı, vb.) sigortalının bilgisi ve rızası olmaksızın, değişik usûl ve yöntemlerle,  yanında, üzerinde, çantasında, cebinde bulunan eşyalara yapılacak hırsızlıklar.
 • Başkalarına satmak, profesyonel veya ticari kullanım amacıyla satın alınan ürünler.
 • İmalatçı veya Tedarikçinin garantisi veya teminatı kapsamına giren giderler.
 • Yanlış kurulum, değişiklik veya bakımdan kaynaklanan maliyetler.
 • Elektronik Cihaz Sigortası ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarında teminat dışında bırakılan diğer hallerden ortaya çıkan zarar ve masraflar

Keyifli Garanti, sigorta ettiren sıfatıyla Vatan’nın Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak Kat 6-7 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde ikamet eden AIG SİGORTA A.Ş. ile imzaladığı sözleşme gereğince AIG Sigorta A.Ş. tarafından müşteri lehine sağlanan garanti ve güvenceden, müşterinin sigortalı sıfatıyla ve Keyifli Garanti sözleşmesinde belirtilen koşullarla yararlanma hakkı tanımaktadır.

Keyifli Garanti Sözleşmesi ve Hediye Sigorta Sözleşmesi için alt kısımda verdiğimiz linki kullanabilir ve sözleşme detaylarına bakabilirsiniz.

Vatan Bilgisayar tarafından yapılması muhtemel Sözleşme ve Şartname Değişimleri için kendi sitesinde aktif olan sayfayı incelemenizi öneririz.

http://www.vatanbilgisayar.com/keyifli-garanti/

Vatan Bilgisayar Keyifli Garanti ve Ürün Sigortası (Kasko) İşlemleri

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

43 Yorum

 1. 4 Ağustos 2019, 23:44

  Vatandan samsung A 20 cep telefonu aldım 2 ay olmadı ayrıca sigortada yatırdım telefon son bir haftada hızlı şarj etmez oldu şarz takıyorum şarz cihazını kontrol edin diyor diyor ediyorum yine aynı bunun için ne yapmam lazım

  Cevapla
 2. Benim bilgisayarın ekranı kırıldı yeni bir kasgo yaptırabilir miyim

  Cevapla
 3. Iyi gunler bn daha 3 gun once yani 25 mayis cumartesi gunu dudullu vatandan samsung j8 telefon aldim baskasina hediye olarak okisinin adina almistim ama simdi bn kendi uzerime nasil alabilirim birde kasgo yaptirmistim onu iptal ettirmek istiyorum nasil yapalirim

  Cevapla
  • Kendi üstünüze alma diye bir durum yok. Faturayı saklayın sorun olmaz.i
   Kasko İptali için ise Vatan Mağazasına uğrayabilirsiniz. Süre dolmadı ise iptal ederler.

 4. 9 Mayıs 2019, 19:34

  Vatandan temmuz ayinda aldığım j7 pro telefonuma 1 yıllık kasko yaptırdım ayın dokuzunda telefonumun ekranı çatladı garantiye yolladim yaptılar şimdi telden mavi boya akiyor ,teli bir daha servise göndersem ücretsiz onarırlar mi?

  Cevapla
  • Kasko firması ile yeniden görüşmeniz lazım. Belli bir limit var. Onlara gitmeden sürecin ne durumda olduğunu bilemeyiz.

   Cevapla
 5. Samsung vatandan aldığım a7 2018 telefonumun ekrani kirildi Kaskoya nasıl gönderebilirim iletişim numarası adresi var mi

  Cevapla
  • Vatan Mağazasından bilgi alabilirsiniz. Veya size verilen sözleşmelere bakabilirsiniz. Orada iletişim numaraları mevcuttur.

   Cevapla
  • 9 Mayıs 2019, 19:17

   Vatandan temmuz ayinda aldığım j7 pro telefonuma 1 yıllık kasko yaptırdım ayın dokuzunda telefonumun ekranı çatladı garantiye yolladim yaptılar şimdi telden sıvı akışı var teli bir daha servise göndersem ücretsiz onarırlar mi?

   • Kasko firması ile yeniden görüşmeniz lazım. Belli bir limit var. Onlara gitmeden sürecin ne durumda olduğunu bilemeyiz.

 6. 3 Şubat 2019, 09:44

  İyi günler, ben vatan bilgisayardan İPhone 8 telefon aldım. Telefonuma 1 yıllık kasko yaptırdım, telefonu düşürdüm ve ekran camı kırıldı, kaskoyu aradım ve Aralık 2018 hasar kaydı yaptılar, bir dosya numarası verdiler PTT den göndermemi istediler, iş yoğunluğum dan dolayı göndermedim, dosyayı kasko tarihi bitmeden açtırmıştım… Onarım İçin şimdi gönderebilirmiyim?

  Cevapla
  • Bununla alakalı KASKO firması ile görüşmeniz lazım. Ancak 3 ay önce açılmış bir kayda kasko süresi bittikten sonra onay vereceklerini hiç sanmıyorum.

  • A7 aldım kaskolu solma oldu ekranda 2 ay oldu versem yenisini gönderirlermi

   • Sizin işlem KASKO ile alakalı değil. Direkt YETKİLİ SERVİS ile görüşmeniz lazım. KASKO daha çok kırılma, sıvı teması gibi işlemlere bakar.
    Servisi ile görüşün ve değişim talep edin.

 7. 30 Ocak 2019, 15:05

  keçiören vatandan tablet bilgisayar aldım LENOVA-TA84—MSM8917 FATURADAKİ YAZAN NUMARALAR.cihaz ekranında çatlak oluştu kasko vede sigortalı diye ürünü gönderdim,15 gün sonra tamir olmur diyip cihaz geri geldi. ayrıca tel’LE ARAYIP %60 ÜÇRET ÖDEYELİM DİDİLER kabul etmeyerek 2 kez tekrar gönderdik 2 gün sonra cihaz geri geldi hiç bir bakım yapılmadan nasıl karar verdiler satarken kasgolu sigortalı dediler sonuç alamadım ilginizi bekliyorum . HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI-SERMAYE PİYASASI KURULU ÇALIŞANIYIM

  Cevapla
  • Çalıştığınız yerin önemi olacağını sanmam. İlk olarak onu belirteyim.
   Satın alırken imzaladığınız KASKO Detaylarında zaten bu bilgi yer alıyor. Cihazın tamiri mümkün değil ise veya maliyeti yüksek tutuyor ise firma size Para İadesi yapabilir. Bu iadede de sözleşmede belirlenen orandadır. Yani %60. Bunu istemiyorum diyorsanız yapacak birşey yok. Firma tamir etmeden geri gönderecektir size.
   Konuyla alakalı olarak dilerseniz Tüketici Hakem Heyeti ile bir görüşün. Ancak dediğim gibi altına imza attığınız sözleşmedeki detaylar bağlayıcıdır.

 8. Telefonun üstünde çatlak var 1 yıllık kaskom var vatana versem yenisini verirler mi

  Cevapla
 9. 3ay once aldim telefonumu yere dusup ekrani karardi gitti tamamen kaskolu ama nasil gondericem

  Cevapla
  • Size verilen evrakların üzerinde bir numara mevcut. Arayıp kayıt oluşturun. PTT ile sanırım gönderiyorsunuz.Sorunu çözemezseniz Vatan Mağazasına gidip destek isteyin.

   Cevapla
 10. Telefonu suya düşürdüm. Alalı 24 gün oldu ve o zaman kasko yaptırmamıştım. Şu an kasko yaptırabiliyor muyum? Bilgilendirebilir misiniz

  Cevapla
 11. Vatan bilgisayardan iphone 7 aldım kasko yaptırdım ekranım kırıldı herkez diyorkş kaskoya yollama %40 parasını veriyolar doğrumu bu

  Cevapla
  • a. Fatura tarihi itibari ile ilk bir (1) yıl ile sınırlı olmak üzere kapsam dahilindeki ürünün;
   Ani ve beklenmedik bir olay neticesinde kazaen zarara uğramasından kaynaklanan hasarları ile
   Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarının A.1. maddesinde belirtilen “kapalı bir ortamdan kırma, delme, yıkma, devirme, zorlamayla girilerek; öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle” ürünün çalınması sebebiyle oluşacak zararları kapsamaktadır.
   b. Fatura tarihinden itibaren başlayarak ihtiyari garanti sözleşmesinin bitiş tarihine kadar kapsam dahilindeki ürünün;
   Rutubet, nem ve tozlanma kaynaklı hasarları ile
   Elektrik kesilmesi, elektriğin gidip gelmesi, voltajın alçalıp yükselmesi veya yanlış voltaj yahut akımdan doğan hasarlarını kapsamaktadır.
   Yukarıda sayılan haller sonucunda ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatı üzerinden %40 muafiyet uygulanması sonrasında kalan tutar kadar VATAN hediye çeki verilecektir.4 Ürünün tamir edilmesi (kısmi hasar) durumunda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

 12. 5 ay önce telefon aldım sesımın karşıya gıtmemensı sebebıyle garantıye yolladım hoparlörün delındıgı ve müşteri hatası olduğunu soyledıler ve benden 4500 lira para talep ettiler . Ben sımdı telefonumu kaskoya göndercem kaskonunda aynı gerekçeyle telefonumu onarmama ihtimali varmı

  Cevapla
 13. Kasım 2016 vatandan telefon aldim kırılmaz dedikleri ekran kırıldı keyifli garanti ile iki kez tamir ettirdim şimdi yine bozuk ama kadroya ulaşılmıyor telefonları açmıyorlar nasıl iş anlamadım

  Cevapla
  • Kırılmaz Ekran Teknolojisi çıktı mı? Valla güzelmiş. Kasko telefonu açmıyor ise Vatan Bilgisayar ile görüşün. Onlar ulaşsınlar.

 14. Benim telefonum kırıldı size nasıl gönderim yapacağım bilgi verir misiniz.

  Cevapla
 15. ben bunlar kadar sahtekar bir firma görmedim haram olsun param demiyorum birşey telefonu tamire gönderiyoruz apple garantisinden çıkıyoe

  Cevapla
  • KASKO aldı iseniz durum bu şekilde. Ancak kalan Garanti Süresi içinde de Vatan Bilgisayar üzerinden hizmet alabiliyorsunuz.

 16. Batarya bozuk diye yolluyoruz aynı göderiyorlar tam bir sahtekarlar dolandırıcılar

  Cevapla
  • Bataryanın bozuk olduğunu nasıl anladınız. Nereye gönderiyorsunuz? Vatan Bilgisayarın servisi yok. Sigorta Firmasına mı yoksa Servis firmasına mı?

 17. garanti uzatma paketi yaptırdım 2 yıl telefunumu garantiye gönderdim servis telefonunuzun garantisi yok ücretli olrak yapalım mı? diye beni aradı nasıl bir garnti hizmeti veriyorsunuz anlamıdım tek anladığım bir sey bir daha siz den alışveriş yapmamak olucak!!!

  Cevapla
  • Garanti Uzatma Paketi Vatan Bilgisayar tarafından verilen bir hizmettir. Servis ile alakası yoktur.
   Ürün 2 yıllık normal garanti süresinden sonra bozuldu ise bir Vatan Bilgisayar mağazasına götürüp servis işlemleri için bilgi alabilirsiniz.

 18. Hepiniz sahtekarsiniz para tuzagisiniz gonderdim tableti 320tl ye aldim 137.4tl geri odeme yaptiniz hakim size haram olsun tableti tamir edin diye gonderdik. 137.4tl cek göndermiş. Ben ceki ne yapayim bu yuzden sahtekarsiniz. Kimseye onermiyorum yaptirmayin bu sirkete para kazandirmayalim

  Cevapla
  • Kendinden kaskolu diye telefon satiyorsunuz satilan telefonun kaskosunu 1 ay sonra iptal ediyorsunuz boyle bi sahtekarlik var mi ya vatandan beklenilmicek hareketler

   • Kasko Sözleşmeniz varsa 1 yıllık olduğunu oradan ibraz edebilirsiniz.
    Ancak ürün bir kez Kaskoya girdi ve ücretsiz olarak tamir oldu ise bu durumda kasko işlemi sona ermiş olabilir. Bütün kasko sistemlerinde bu şekildedir.