Vodafone ile WWF-Türkiye El Ele Doğa İçin Çalışacaklar

İşbirliği kapsamında, Vodafone Plaza’da Yeşil Ofis Programı’nın başlatılarak Vodafone Türkiye çalışanlarının doğa konusunda farkındalıkları artırılacak ve karbon emisyonları azaltılacak.

Çalışanları da bu sürdürülebilirlik projesine dahil ederek iş dünyasında bir dönüşümün öncülüğünü üstlenen Vodafone, WWF-Türkiye’nin danışmanlığıyla karbon ayak izini hesaplayacak. Vodafone’un tüm dünyada sera gazı emisyonlarının azaltılması için belirlediği “yeşil yol haritası”ndaki hedeflerine WWF-Türkiye’nin teknik desteğiyle ulaşacak. Tüm bu süreçlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi için WWF-Türkiye Vodafone çalışanlarıyla kurum içi etkinlikler düzenleyecek.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, işbirliğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeryüzündeki yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan düşük-karbon ekonomisine geçiş emisyon yaratan değil, azaltan iş süreçlerinin ve altyapıların yaygınlaşmasıyla mümkün olacak. Sürdürülebilirlik adına dünyanın sayılı doğa koruma kuruluşlarından WWF ile mobil iletişim alanında dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Vodafone’un Türkiye’de güçlerini birleştirerek gerçekleştirdiği işbirliği, örnek alınacak, etki alanı geniş, stratejik önemi olan, fark yaratan ve değişime öncülük edecek bir girişimdir” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray da konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Dünyanın en büyük mobil iletişim şirketlerinden biri olarak sürdürülebilirliği temel iş stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu yüzden dünyanın sayılı doğa koruma kuruluşlarından biri olan WWF ile başlattığımız işbirliğine ve dünya çapında örnek alınacak bir değişime öncülük etmekten memnuniyet duyuyoruz. Kurduğumuz işbirliği ile doğaya saygılı, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına ve yaşam biçimlerine sahip “tek dünya vatandaşları” oluşturmak için halihazırda attığımız adımları güçlendirirken bu anlayışı tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz arasında da yaygınlaştırarak ülkemizde çevre duyarlılığını
artırma ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Türkiye mirası bırakma yolunda iyi bir kurumsal vatandaş olarak sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise “Vodafone Türkiye & WWF-Türkiye işbirliği doğaya saygılı ve sorumlu bir yaşam biçimine sahip, sürdürülebilir bir toplum oluşturulması düşüncesinin Vodafone’un çalışanlarından başlamak üzere, tedarikçilerine ve müşterilerine uzanan geniş bir yelpazeye yayılmasını amaçlıyor. İşbirliğinin en önemli bileşeni olan karbon emisyon azaltımı projesi, Türkiye’de iş dünyasına yönelik örnek ve referans bir çalışma niteliğinde” diye konuştu.

WWF-Türkiye Hakkında:
WWF-Türkiye; dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından biri olan WWF’nin Türkiye’deki ulusal örgütüdür. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin küresel bir ağa sahip olan WWF’nin misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek kurmaktır.

WWF-Türkiye’nin amacı; küresel iklim değişkliği ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi insan kaynaklı olan, hem doğal yaşam alanlarının hem de türlerin kaybıyla sonuçlanan tehditleri durdurmaktır. WWF-Türkiye; mevcut süreçleri değiştirerek, insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışır. Bunun için; yerel ve merkezi hükümet, iş dünyası ve vatandaşlarla ortak akıl üretmeyi, farkındalık yaratmayı ve karar süreçlerinde etkili olmayı hedefler. WWF-Türkiye çalışmalarını “ülkemizin doğasının korunması”, “yaşam tarzımızın değişmesi” ve “iklim değişikliğiyle mücadele” olmak üzere üç ana bileşende yürütür. Çalışmalarını bağışlar ve kurumsal sponsorluklarla yürüten, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir vakıf olan WWF-Türkiye, doğa korumada 35 yılı aşkın süredir sayısız başarılı projeye imza atmıştır.

Green Office (Yeşil Ofis Programı) Hakkında:
WWF’in dünyada yürüttüğü çalışmaların temelini oluşturan Ekolojik Ayak İzi’nin azaltılması konusundaki stratejik yaklaşımının bir parçası niteliğinde olan Green Office Programı, enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değişmesi konularında ofis uygulamalarında değişim yaratmayı ve çalışanlarda farkındalık yaratmayı amaçlar. Program kapsamında şirketin ofisteki kaynak kullanımını sistematik bir değerlendirmeyle inceleyip olası tasarruf ölçütleri belirlenir. Yeşil Ofis Programı, kurum/kuruluşların basit ve uygulanabilir kaynak yönetimiyle, atık ve maliyetlerini azaltarak, çevreye verdikleri zararı azaltmalarını mümkün kılmayı amaçlar.

Vodafone ile WWF-Türkiye El Ele Doğa İçin Çalışacaklar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir