Windows MS-DOS CMD Komutları – Sıkça Kullanılan CMD Komutlarının Listesi

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Windows İşletim Sisteminin olmazsa olmazı MS-DOS Ortamında kullandığımız CMD Komutları için hazırladığımız listeyi sizlerin de beğenisine sunuyoruz.

Elbette ki Tüm CMD Komutları bu listede yer alıyor diyemeyiz. Ama MS-DOS Sisteminde kullanılan birçok CMD Komutunu bir araya toplamaya çalıştık.

Aralarında eksik olan CMD Komutları için yorum kısmından fikirlerinizi ve Komut Önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Gelen yorumları tek tek inceliyor olacağız.

 

A'dan Z'ye CMD Kodları

 

CMD Komutları İle Eylem Gerçekleştirme

CMD Komutları kullanılarak Windows üzerinden erişim sağlanan tüm sayfalara tek bir kod ile erişebilirsiniz. Günümüzde Windows İşletim Sisteminin ara yüzünü kullanarak gerçekleştirdiğiniz bu eylemler için MS-DOS Ekranında aşağıdaki komutları yazmanız yeterli olacaktır.

 

Komut İşlev
Append Aktif dizinde özel dizinler açmanızı sağlar. Windows 32 bit de sadece çalışır
Assoc Dosya uzantısını görüntüler ve değiştirebilir.
At Zaman programlama olarak düşünülebilir.
Atmadm ATM bağdaştırıcısının bağlantı içeriğini  görüntüler.
Attrib Bir dosyanın veya dizinin gerçek niteliklerini değiştirebilir.
Auditpol Denetim politikalarını denetler.
Bootcfg Boot.ini dosyasının içeriğini yaratmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
Bootsect  BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş  yapmak için ana önyükleme kodunu (Master boot code) güncelleştirir.
Break  DOS da yüksek seviye CTRL + C denetimini düzenler  veya siler.
Cacls  Güvenlik tanımlayıcının  klasörlere ve dosyalara erişimi görüntüler veya değiştirir.
Call  Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
Cd  Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
Certreq  Bir istek göndermek, bir yanıt almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imzalamak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) ya da sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Change  Yükleme modları, COM bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
Chcp  Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
Chdir Şu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
Checknetisolation Ağ yetenekleri gerektiren uygulamaları test etmek için kullanılır.
Chglogon Bir RD Oturum Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci oturumlarındaki oturum açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli oturum açma durumunu görüntüler.
Chgport MS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
Chgusr RD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
Chkdsk Bir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
Chkntfs Önyükleme sırasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
Choice Toplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
Cipher NTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
Clip Herhangi bir komutun sonucunu (stdin) Windows’daki panoya kopyalar.
Cls Önceden girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
Cmd  Cmd.exe komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
Cmdkey  Saklanan kullanıcı adlarını veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
Cmstp Bir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
Color Komut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirir.
Command Command.com komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
Comp İki dosya kümesinin veya birden çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.
Compact  NTFS bölümlerindeki dosyaların veya dizinlerin sıkıştırma durumunu görüntüler ve değiştirir.
Convert FAT veya FAT32 biçimlendirilmiş dosya sistemlerini kullanarak birimleri NTFS’ye dönüştürmek için kullanılır.
Copy Bir veya daha fazla dosyayı bir dizinden diğerine kopyalar.
Cscript Komut dosyası özelliklerini Microsoft Script Host üzerinden ayarlamak ve çalıştırmak için komut satırı seçenekleri sunar.
Ctty Sistemin varsayılan giriş ve çıkış aygıtlarını değiştirmek için kullanılır.
Date Geçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
driveSpace DoubleSpace olarak bilinen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
Debug Programları test etmek ve düzenlemek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug’ı başlatır.
Defrag Belirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
Del Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
Deltree Bir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
Dir Şu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
Diskcomp İki disketin içeriğini karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça eski bir komut ama hala ihtiyaç duyulabiliyor)
Diskcopy Bir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalar.
Diskpart Flaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrıca dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
Diskperf Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
Diskraid Bağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine izin veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
Dism Dağıtım Görüntüsü Hizmet ve Yönetim (DISM) aracını başlatır.
Dispdiag Görüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
Djoin Bir etki alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
Doskey Komut satırlarını düzenlemek, makrolar oluşturmak ve önceden girilen komutları çağırmak için kullanılır.
Driverquery  Yüklü tüm aygıt sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
Drvspace  DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
Echo  Durum metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca yankı özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
Edit  Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
Edlin  Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
Erase  Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
Eventcreate  Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
Eventtriggers  Yerel veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
exe2bin  EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
Exit  Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu sona erdirmek için kullanılır.
Expand  Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.
Fastopen  Bir programın sabit sürücü konumunu bellekte saklanan özel bir listeye eklemek için kullanılır.
Fc  İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
Fdisk  Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
Find  Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
Findstr  Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
Finger  Bilgisayar kullanıcıları (Users) hakkında bilgi bulmak için kullanılır.
Fltmc  Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
For  Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
Forfiles  Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla ilgili bir komut çalıştırır.
Format  Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
Fsutil  Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi ile ilgili görevleri gerçekleştirir.
ftp  Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
Ftype  Belirtilen bir dosya türünü açmak için varsayılan bir programı tanımlar.
Getmac  Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
Goto  Komut işlemini komut satırında etiketli bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
Gpresult  Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve sonuçta, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
Graftabl  Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek için kullanılır.
Graphics  Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.
Help  Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
Hostname  Bilgisayarın tam bilgisayar adının ana makine adı bölümünü görüntüler.
İf  Toplu iş programlarında koşullu işlevleri yerine getirir.
İnterlnk  Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
İntersvr  Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
İpconfig  Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
İpxroute  IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
İrftp  Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
İcacls  Bir kullanıcının bir ACL’yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.
Keyb  Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
Ksetup  Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
Ktmutil  Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.
Label  Bir disk birim etiketini (harf etiketi) yönetmek için kullanılır.
Licensingdiag  Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
Loadhigh  Bir programı yüksek belleğe yüklemek için kullanılır ve genellikle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
Lock  Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için doğrudan disk erişimini etkinleştirmek için kullanılır.
Lodctr  Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek için kullanılır.
Logoff  Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.
Makecab  .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
Manage-bde  BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
Md  Mkdir komutunun kısa versiyonu.
Memmaker  Bellek optimizasyon aracı MemMaker’ı başlatmak için kullanılır.
Mkdir  Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
Mklink  Sembolik bir link oluşturur.
Mode  Sistem aygıtlarını, çoğunlukla COM ve LPT bağlantı noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
Mofcomp  Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
More  Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Mount  Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
Mountvol  Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
Move  Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
Msbackup  Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup’ı başlatır.
Msg Bir kullanıcıya ileti göndermek için kullanılır.
Msiexec  Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer’ı başlatmak için kullanılır.
Nbtstat  Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
Net  Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
Netstat  Bu komut, en çok açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
Nfsadmin  Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
Nlsfunc  Belirli bir ülkeye veya bölgeye özgü bilgileri yüklemek için kullanılır.
Nslookup  bir IP adresinin ana makine adını görüntülemek için kullanılır.
Ntbackup  Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
Ntsd  Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Openfiles  Bir sistemdeki açık dosya ve klasörleri görüntülemek veya bağlantıyı kesmek için kullanılır.
Path  Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
Pathping  Tracert komutu gibi işler. Ayrıca her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp hakkında bilgi verir.
Pause  Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
Ping  Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) Yankı İsteği iletisi (Ping) gönderir.
Pkgmgr  Windows Paket Yöneticisi’ni Komut İstemi’nden başlatmak için kullanılır.
Pnpunattend  Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
Popd  Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
Power  Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
Powercfg  Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
Print  Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak için kullanılır.
Pushd  Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
Pwlauncher  Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya durumunu göstermek için kullanılır.
Qappsrv  Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
Qprocess  Çalışan işlemler hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Query  Belirtilen bir servisin durumunu görüntülemek için kullanılır.
Quser  Sistemde oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Qwinsta  Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Rcp  Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
Rd  Rmdir komutunun kısa versiyonu.
Rdpsign  Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imzalamak için kullanılır.
Reagentc  Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
Recimg  Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
Recover  Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
Reg  Komut satırından Windows Kayıt Defteri’ni yönetmek için kullanılır.
Regini  Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
Relog  Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
Ren  Yeniden adlandırma komutunun kısa versiyonu.
Rename  Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek için kullanılır.
Repair-bde  BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
Replace  Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
Reset  Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
Restore  Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
Rexec  Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
Rmdir  Varolan veya tamamen boş bir klasörü silmek için kullanılır.
Robocopy  Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
Rpcping  RPC’yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
Rsh  Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
Rsm Çıkarılabilir Depolama Birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
Runas  Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
Rwinsta  Sıfırlama oturumu komutunun kısa versiyonu.
Sc  Servislerle ilgili bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
Scandisk  Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
Scanreg  Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
Schtasks  Belirtilen programları veya komutları belirli bir süre çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
Setlocal  Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak için kullanılır.
Setx  Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılır.
Sfc  Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
Shadow  Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunu izlemek için kullanılır.
Showmount  NFS’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Shutdown  Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak için kullanılır.
Sort  Belirli bir girdiden veri okumak, verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış cihazına döndürmek için kullanılır.
Start  Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
Systeminfo  Yerel veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Taskkill  Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
Tasklist  Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
Telnet  Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
Tftp  Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
Time  Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
Timeout  Bir işlem sırasında belirtilen zaman aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
Title  Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
Tlntadmn  Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
Tpmvscmgr  TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
Tracerpt  Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
Tree  Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
Tscon  Uzak Masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumu eklemek için kullanılır.
Tsdiscon  Bir Uzak Masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek için kullanılır.
Tskill  Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
Tsshutdn  Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
Type  Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Typeperf  Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
Tzutil  Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.
Umount  Ağ Dosya Sistemi (NFS) takılı ağ paylaşımlarını kaldırmak için kullanılır.
Unlock  Bir sürücünün kilidini açmak, bir program için doğrudan disk erişimini devre dışı bırakmak için kullanılır.
Unlodctr  Windows kayıt defterinden bir hizmetin veya aygıt sürücüsünün açıklama metni ve Performans sayacı adlarını kaldırır.
Vaultcmd  Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
Vol  Belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.
W32tm  Windows zamanıyla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılır.
Waitfor  Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
Where  Belirli bir nitelikle aynı olan  dosyaları bulmak için kullanılır.
Whoami  Kullanıcı adı ve grup bilgilerini öğrenmek için kullanılır.
Winmgmt  WMI komut satırı sürümünü çalıştırır..
Xcopy  Dosya ve dizin ağaçı kopyalamak için kullanılır.

 

 

CMD Komutları

 

CMD Komutları İle Sistem Uygulamalarına Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Uygulamalarına erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

Komut Eylem
calc.exe Hesap Makinesini Açar
diskmgmt.msc Disk Yönetimini Açar
devmgmt.msc Aygıt Yöneticisini Açar
dfrg.msc Disk Birleştiriciyi Açar
eudcedit.exe Karakter İmal Edebilirsiniz.
appwiz.cpl Program Ekle Kaldır Sayfasını Açar
access.cpl Erişebilirlik Seçeneklerini Açar
accwiz.exe Erişebilirlik Sihirbazını Açar
desk.cpl Görüntü Özelliklerini Açar
eventvwr.exe Olay Görüntüleyicisini Açar
freecell.exe İskambil Oyununu Açar
fsmgmt.msc Paylaşılan Klasörler Menüsünü Açar
hdwwiz.cpl Donanım Ekleme Sihirbazını Açar
iexpress.exe Setup Programını Açar
inetcpl.cpl İnternet Özelliklerini Açar
intl.cpl Bölge ve Dil Ayarlarını Açar
joy.cpl Oyun Kontrollerini Açar
magnify.exe Büyüteci Açar
main.cpl Fare Özelliklerini Açar
mmsys.cpl Ses Ayarlarını Açar
mspaint.exe Paint Programını Açar
narrator.exe İngilizce Ekran Okuyucusunu Açar
ntbackup.exe Yedekleme Sihirbazını Açar
nusrmgr.cpl Kullanıcı Hesaplarını Açar
osk.exe Ekran Klavyesi Açar
telnet.exe Telnet’i Açar
spider.exe Kağıt Oyunu Açar
gpedit.msc Grup Poliçesi Açar
msconfig.exe Sistem Ayarlarını Açar
verifier.exe Sürücü Monitörünü Açar
drwtsn32.exe Sorun Tanıma Aracını Açar
dxdiag.exe DirectX Sürümünüzü Öğrenmenizi Sağlar
mobsync.exe Senkronizasyon Sağlar
mplay32.exe Media Player’ın Çok Basit Bir Halini Açar
odbcad32.exe Database İşleme sağlar
packager.exe Obje Paketleyiciyi Açar
perfmon.exe Sistem Monitörünü Açar
progman.exe Masaüstü Yöneticisini Açar
rasphone.exe Erişim Defterini Açar
shrpubw.exe Network Paylaşımı Bilgisini Açar
sigverif.exe İmza Denetleyicisini Açar
sysedit.exe Sistem Yöneticisini Açar
syskey.exe Şifre Databaseni Açar
sndrec32.exe Ses Kaydedicisini Açar
timedate.cpl Tarih Ayarlama Penceresini Açar
tourstart.exe Windows XP Turu Başlatır
winchat.exe Windows İçinde Bulunan Chat Programını Açar
winmine.exe Mayın Tarlası Oyununu Açar
write.exe WordPad’i Açar
wupdmgr.exe Windows Güncelleştirme Penceresini Açar
explorer.exe Windows Gezginini Açar
powercfg.cpl Güç Seçeneklerini Açar
rasphone.exe Ağ Bağlantılarını Açar
regedt32.exe Windows Kayıt Düzenleyicisini Açar
regedit.exe Windows Kayıt Düzenleyicisini Açar
sndvol32.exe Ses Ayarların Sayfasını Açar
notepad.exe Not Defterini Açar
taskmgr.exe Görev Yöneticisini Açar
compmgmt.msc Bilgisayar Yönetimini Açar
clipbrd.exe Pano İşlemcisini Açar
cleanmgr.exe Disk Temizleyiciyi Açar
ciadv.msc Dizin Yöneticisini Açar
charmap.exe Karakterleri Ayarlamanızı sağlar
appwiz.cpl Program Ekle / Kaldır Sayfasını Açar
desk.cpl Ekran Özellikleri Sayfasını Açar
hdwwiz.cpl Donanım Ekleme Sayfasını Açar
inetcpl.cpl İnternet Denetim Masası Sayfasını Açar
main.cpl Fare Özellikleri Sayfasını Açar
mmsys.cpl Ses Donanımı ve Multimedya Sayfasını Açar
powercfg.cpl Güç Seçenekleri Sayfasını Açar
sysdm.cpl Sistem Özellikleri Sayfasını Açar
timedate.cpl Tarih ve Saat Özellikleri Sayfasını Açar
wuaucpl.cpl Kontrol Paneli – Otomatik Güncelleme Sayfasını Açar
findfast.cpl  Hızlı Bul Kısmını Açar
fonts.cpl  Font Sayfasını Açar
main.cpl  Klavye Ayarları Sayfasını Açar
netcpl.cpl  Ağ Özellikleri Sayfasını Açar
password.cpl  Şifre Özellikleri Sayfasını Açar
printers.cpl  Printer – Yazıcı Sayfasını Açar

 

 

CMD Komutları İle Sistem Araçlarına Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Araçlarına erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

Komut Eylem
wscui.cpl Windows XP Güvenlik Duvarı
comexp.msc Bileşen Hizmetleri
regedit.exe Kayıt Defteri Düzenleyicisi
cleanmgr.exe Disk Temizleme
compmgmt.msc Bilgisayar Yönetimi
certmgr.msc Sertifikalar
devmgmt.msc Aygıt Yöneticisi
eventvwr.msc Olay Görüntüleyicisi
gpedit.msc Grup ilkesi
ntmsmgr.msc Çıkarılabilir Depolama Birimi-
services.msc Hizmetler
cmd.exe Dos Komut Satırı
taskmgr.exe Windows Görev Yöneticisi
dxdiag.exe DirectX Tanı Aracı
diskmgmt.msc Disk Yönetimi
ciadv.msc Dizin Oluşturma Hizmeti
dfrg.msc Disk Birleştiricisi
fsmgmt.msc Paylaşılan Klasörler
lusrmgr.msc Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
perfmon.msc Performans
secpol.msc Yerel Güvenlik ilkesi

 

CMD Komutları İle Sistem Araçlarına Hızlı Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Araçlarına hızlı bir şekilde erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

Komut Eylem
narrator.exe Sesli okuyucu.
logon.exe Windows Kısa Kapan
eudcedit.exe Yazı Karakteri Oluşturucusu
nslookup.exe Gerçek Bağlantı Kurduğunuz Yerin IP Adresini Bulur
shrpubw.exe Paylaşılan Klasör Oluşturmak İçin Kullanılır
syskey.exe Windows Şifreleme (Şifreyi Bir Kez Girerseniz Bir Daha Devre Dışı Bırakamazsınız)
C:\\WINDOWS\\system32\\tsshutdn.exe Sistemi 60 Saniye İçinde Kapatır
C:\\WINDOWS\\system32\\webfldrs Sistemdeki Diyalogları Siler Kurar
C:\\WINDOWS\\system32\\attrib.exe Sistemdeki .dll .exe .inf vs. Uzantılı Dosyaları Listeler
netstat –n Adresleri ve Bağlantı Noktalarının Numaralarını Sayısal Biçimde Gösterir
netstat –an Dosya Alırken Karşıdakinin IP Adresini Gösterir
netstat –a Tüm Bağlantıları ve Dinleme Bağlantı Noktalarını Gösterir
netstat –b Her Bağlantı veya Dinleme Bağlantı Noktası İle İlişkili Çalıştırılabilir Dosyayı Gösterir
netstat –e Ethernet İstatistiklerini Gösterir
netstat –o Her Bağlantıyla İlişkili Sahip İşlem Kimliğini Gösterir
netstat –p İletişim Kuralının Bağlantılarını Gösterir
netstat –r Yönlendirme Tablosunu Gösterir
netstat –s Her İletişim Kuralları İçin İstatistikleri Gösterir
compmgmt.msc Bilgisayar Yöneticisi
devmgmt.msc Aygıt Yöneticisi
diskmgmt.msc Disk Yöneticisi
dfrg.msc Disk Birleştirme
eventvwr.msc Olay Görüntüleyicisi
fsmgmt.msc Paylaşılan Dosyalar
gpedit.msc Grup Poliçeleri
lusrmgr.msc Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
perfmon.msc Performans Monitörü
rsop.msc Poliçe Sonuçlarını Ortaya Koymak
secpol.msc Yerel Güvenlik Ayarları
services.msc Çeşitli Servisler
msconfig Sistem Bilgisi Hizmetleri
regedit Kayıt Defteri Editörü
msinfo32 Sistem Bilgisi
sysedit Sistem Şekli Editörü
win.ini Windows Yükleme Bilgisi
winver Şu Anki Windows Sürümünü Görüntüle
cmd Komut Satırını Çalıştırır
ing ip IP’deki Diğer Bilgisayara Ufak Veri Paketleri Gönderip Geri Alarak Bağlantıyı Test Eder
ping -a -n ip -n Parametresinin Yanındaki Değer Kadar Veri Paketleri Gönderilerek Test Edilir
pathping Bu Komut Sayesinde Routerlar Üzerinden Geçen Verinin Kayba Uğrayıp Uğramadığı Kontrol Edilir
ipconfig Bilgisayarın Ağdaki IP Adresini Gösterir
ipconfig /all Bilgisayarın Ağdaki IP Adresini ve Bir Çok Ekstra Bilgiyi Gösterir
ipconfig /all >egemen.txt Dökümü Alınan Tüm Bilgiyi egemen.txt Dosyası İçine Atar
ipconfig /release Bilgisayarın Ağdaki IP’sini Bırakır
ipconfig /renew Bilgisayarın Ağdaki ipsini yeniler. Yenileme İşlemi Sırasında İlk Önce “release” Sonra “renew” İşlemi Uygulanır
ipconfig /registerdns Bilgisayarı Adını ve IP’sini DNS e Kaydetmek İçin Kullanılır
ipconfig /flushdns DNS Clientların Cache Belleklerinde Tuttukları İsim ve IP Adres Eşleşmelerine Ait Bilgileri Siler, Cache Belleği Boşaltır.(Sorun Çözmek İçin Kullanılır)
ipconfig /displaydns Eğer Kullandığınız Bilgisayar Aynı Zamanda Bir DNS clienti ise, DNS Cache Belleğinde Bulunan IP Adresleri ve Onlara Ait Olan DNS İsimlerinin Gösterilmesini Sağlar
arp –a CACHE deki IP Çözümlemesini Gösterir. CACHE Eğer 2 dk. İçinde Yeni Bir IP Çözümlemesi Olmazsa Kendini Temizler. Eğer 2 dk. İçinde Yenilenirse 10 dk Daha Tutulur.
arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-ad IP Çözümlemesi İçinde, IP’si Verilen Bilgisayarın “MAC” Adresini Sabitler. CACHE’de Sürekli Kalır, Silinmez
net use Bilgisayardaki MAP’leri Gösterir
net use h: \\\\client98\\c Client 98 Bilgisayarın C sini H Olarak MAP Eder
net use h: \\\\192.168.0.2\\c$ IP’si Verilen Bilgisayarın Gizli Admin Sharini h Olarak MAP Eder.
net use /delete h: h MAPPED Driverını Siler.
net use lpt1: \\\\server\\ibm /persistent Kalıcı Printer Bağlantısı Sağlar
netstat Bilgisayara Yapılan Bağlantıları Gösterir.
nbtstat TCP/IP Üzerinde NetBIOS API ile İlgili Verilerin Gösterilmesini Sağlar. Netbios İsim Tablosunun Hem Kullandığınız (local) Bilgisayar İçin Hem de Network Üstündeki Diğer Bilgisayarlar (remote) İçin Gösterilmesini Sağlar.

 

Temel olarak listeleyebileceğimiz CMD Komutları çok daha fazla da olsa bu listede yer alan kodlar birçok kullanıcı için fazlası ile yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi sizin de listeye eklemek istediğiniz CMD Komutları var ise bizlere YORUM sekmesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Windows MS-DOS CMD Komutları – Sıkça Kullanılan CMD Komutlarının Listesi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir