Windows MS-DOS CMD Komutları – Sıkça Kullanılan CMD Komutlarının Listesi

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

Windows İşletim Sisteminin olmazsa olmazı MS-DOS Ortamında kullandığımız CMD Komutları için hazırladığımız listeyi sizlerin de beğenisine sunuyoruz.

Elbette ki Tüm CMD Komutları bu listede yer alıyor diyemeyiz. Ama MS-DOS Sisteminde kullanılan birçok CMD Komutunu bir araya toplamaya çalıştık.

Aralarında eksik olan CMD Komutları için yorum kısmından fikirlerinizi ve Komut Önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Gelen yorumları tek tek inceliyor olacağız.

 

A'dan Z'ye CMD Kodları

 

CMD Komutları İle Eylem Gerçekleştirme

CMD Komutları kullanılarak Windows üzerinden erişim sağlanan tüm sayfalara tek bir kod ile erişebilirsiniz. Günümüzde Windows İşletim Sisteminin ara yüzünü kullanarak gerçekleştirdiğiniz bu eylemler için MS-DOS Ekranında aşağıdaki komutları yazmanız yeterli olacaktır.

 

Komutİşlev
AppendAktif dizinde özel dizinler açmanızı sağlar. Windows 32 bit de sadece çalışır
AssocDosya uzantısını görüntüler ve değiştirebilir.
AtZaman programlama olarak düşünülebilir.
AtmadmATM bağdaştırıcısının bağlantı içeriğini  görüntüler.
AttribBir dosyanın veya dizinin gerçek niteliklerini değiştirebilir.
AuditpolDenetim politikalarını denetler.
BootcfgBoot.ini dosyasının içeriğini yaratmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
Bootsect BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş  yapmak için ana önyükleme kodunu (Master boot code) güncelleştirir.
Break DOS da yüksek seviye CTRL + C denetimini düzenler  veya siler.
Cacls Güvenlik tanımlayıcının  klasörlere ve dosyalara erişimi görüntüler veya değiştirir.
Call Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
Cd Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
Certreq Bir istek göndermek, bir yanıt almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imzalamak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) ya da sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Change Yükleme modları, COM bağlantı noktası eşleştirmeleri ve oturum açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
Chcp Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
ChdirŞu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
ChecknetisolationAğ yetenekleri gerektiren uygulamaları test etmek için kullanılır.
ChglogonBir RD Oturum Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci oturumlarındaki oturum açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli oturum açma durumunu görüntüler.
ChgportMS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM bağlantı noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
ChgusrRD Oturum Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
ChkdskBir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
ChkntfsÖnyükleme sırasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
ChoiceToplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
CipherNTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
ClipHerhangi bir komutun sonucunu (stdin) Windows’daki panoya kopyalar.
ClsÖnceden girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
Cmd Cmd.exe komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
Cmdkey Saklanan kullanıcı adlarını veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
CmstpBir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
ColorKomut istemi penceresinde metin ve arka plan renklerini değiştirir.
CommandCommand.com komut yorumlayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
Compİki dosya kümesinin veya birden çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.
Compact NTFS bölümlerindeki dosyaların veya dizinlerin sıkıştırma durumunu görüntüler ve değiştirir.
ConvertFAT veya FAT32 biçimlendirilmiş dosya sistemlerini kullanarak birimleri NTFS’ye dönüştürmek için kullanılır.
CopyBir veya daha fazla dosyayı bir dizinden diğerine kopyalar.
CscriptKomut dosyası özelliklerini Microsoft Script Host üzerinden ayarlamak ve çalıştırmak için komut satırı seçenekleri sunar.
CttySistemin varsayılan giriş ve çıkış aygıtlarını değiştirmek için kullanılır.
DateGeçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
driveSpaceDoubleSpace olarak bilinen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
DebugProgramları test etmek ve düzenlemek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug’ı başlatır.
DefragBelirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
DelBir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
DeltreeBir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
DirŞu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
Diskcompİki disketin içeriğini karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça eski bir komut ama hala ihtiyaç duyulabiliyor)
DiskcopyBir disketin tüm içeriğini başka bir diskete kopyalar.
DiskpartFlaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrıca dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
DiskperfWindows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
DiskraidBağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine izin veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
DismDağıtım Görüntüsü Hizmet ve Yönetim (DISM) aracını başlatır.
DispdiagGörüntüleme sistemi hakkında bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
DjoinBir etki alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
DoskeyKomut satırlarını düzenlemek, makrolar oluşturmak ve önceden girilen komutları çağırmak için kullanılır.
Driverquery Yüklü tüm aygıt sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
Drvspace DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
Echo Durum metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca yankı özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
Edit Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
Edlin Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
Erase Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
Eventcreate Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
Eventtriggers Yerel veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
exe2bin EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
Exit Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu sona erdirmek için kullanılır.
Expand Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.
Fastopen Bir programın sabit sürücü konumunu bellekte saklanan özel bir listeye eklemek için kullanılır.
Fc İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
Fdisk Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
Find Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
Findstr Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
Finger Bilgisayar kullanıcıları (Users) hakkında bilgi bulmak için kullanılır.
Fltmc Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
For Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
Forfiles Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla ilgili bir komut çalıştırır.
Format Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
Fsutil Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi ile ilgili görevleri gerçekleştirir.
ftp Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
Ftype Belirtilen bir dosya türünü açmak için varsayılan bir programı tanımlar.
Getmac Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
Goto Komut işlemini komut satırında etiketli bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
Gpresult Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve sonuçta, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
Graftabl Windows’un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme yeteneğini etkinleştirmek için kullanılır.
Graphics Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.
Help Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
Hostname Bilgisayarın tam bilgisayar adının ana makine adı bölümünü görüntüler.
İf Toplu iş programlarında koşullu işlevleri yerine getirir.
İnterlnk Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
İntersvr Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
İpconfig Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
İpxroute IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
İrftp Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
İcacls Bir kullanıcının bir ACL’yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine olanak tanır.
Keyb Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
Ksetup Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
Ktmutil Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.
Label Bir disk birim etiketini (harf etiketi) yönetmek için kullanılır.
Licensingdiag Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
Loadhigh Bir programı yüksek belleğe yüklemek için kullanılır ve genellikle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
Lock Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için doğrudan disk erişimini etkinleştirmek için kullanılır.
Lodctr Performans sayaçlarıyla ilgili kayıt defteri değerlerini güncelleştirmek için kullanılır.
Logoff Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.
Makecab .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
Manage-bde BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
Md Mkdir komutunun kısa versiyonu.
Memmaker Bellek optimizasyon aracı MemMaker’ı başlatmak için kullanılır.
Mkdir Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
Mklink Sembolik bir link oluşturur.
Mode Sistem aygıtlarını, çoğunlukla COM ve LPT bağlantı noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
Mofcomp Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
More Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Mount Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
Mountvol Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
Move Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
Msbackup Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup’ı başlatır.
MsgBir kullanıcıya ileti göndermek için kullanılır.
Msiexec Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer’ı başlatmak için kullanılır.
Nbtstat Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla ilgili diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
Net Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
Netstat Bu komut, en çok açık ağ bağlantılarını ve dinleme bağlantı noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
Nfsadmin Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
Nlsfunc Belirli bir ülkeye veya bölgeye özgü bilgileri yüklemek için kullanılır.
Nslookup bir IP adresinin ana makine adını görüntülemek için kullanılır.
Ntbackup Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
Ntsd Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
Openfiles Bir sistemdeki açık dosya ve klasörleri görüntülemek veya bağlantıyı kesmek için kullanılır.
Path Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
Pathping Tracert komutu gibi işler. Ayrıca her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp hakkında bilgi verir.
Pause Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
Ping Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim İletisi Protokolü (ICMP) Yankı İsteği iletisi (Ping) gönderir.
Pkgmgr Windows Paket Yöneticisi’ni Komut İstemi’nden başlatmak için kullanılır.
Pnpunattend Donanım aygıtı sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
Popd Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
Power Yazılım ve donanım aygıtlarını izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
Powercfg Windows güç yönetimi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
Print Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aygıtına yazdırmak için kullanılır.
Pushd Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
Pwlauncher Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya durumunu göstermek için kullanılır.
Qappsrv Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Oturum Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
Qprocess Çalışan işlemler hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Query Belirtilen bir servisin durumunu görüntülemek için kullanılır.
Quser Sistemde oturum açmış olan kullanıcılar hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Qwinsta Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Rcp Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
Rd Rmdir komutunun kısa versiyonu.
Rdpsign Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imzalamak için kullanılır.
Reagentc Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
Recimg Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
Recover Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
Reg Komut satırından Windows Kayıt Defteri’ni yönetmek için kullanılır.
Regini Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
Relog Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
Ren Yeniden adlandırma komutunun kısa versiyonu.
Rename Belirttiğiniz dosyanın adını değiştirmek için kullanılır.
Repair-bde BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
Replace Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
Reset Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
Restore Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
Rexec Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
Rmdir Varolan veya tamamen boş bir klasörü silmek için kullanılır.
Robocopy Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
Rpcping RPC’yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
Rsh Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
RsmÇıkarılabilir Depolama Birimi’ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
Runas Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
Rwinsta Sıfırlama oturumu komutunun kısa versiyonu.
Sc Servislerle ilgili bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
Scandisk Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
Scanreg Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi’ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
Schtasks Belirtilen programları veya komutları belirli bir süre çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
Setlocal Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam değişikliklerinin yerelleştirilmesine başlamak için kullanılır.
Setx Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak ya da değiştirmek için kullanılır.
Sfc Önemli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
Shadow Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri oturumunu izlemek için kullanılır.
Showmount NFS’ye bağlı dosya sistemleri hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
Shutdown Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yeniden başlatmak veya oturumu kapatmak için kullanılır.
Sort Belirli bir girdiden veri okumak, verileri sıralamak ve bu tür sonuçlarını Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış cihazına döndürmek için kullanılır.
Start Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
Systeminfo Yerel veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
Taskkill Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
Tasklist Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem yerel hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
Telnet Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
Tftp Önemsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
Time Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
Timeout Bir işlem sırasında belirtilen zaman aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
Title Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
Tlntadmn Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
Tpmvscmgr TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
Tracerpt Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
Tree Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
Tscon Uzak Masaüstü oturumuna bir kullanıcı oturumu eklemek için kullanılır.
Tsdiscon Bir Uzak Masaüstü oturumunun bağlantısını kesmek için kullanılır.
Tskill Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
Tsshutdn Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yeniden başlatmak için kullanılır.
Type Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
Typeperf Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
Tzutil Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.
Umount Ağ Dosya Sistemi (NFS) takılı ağ paylaşımlarını kaldırmak için kullanılır.
Unlock Bir sürücünün kilidini açmak, bir program için doğrudan disk erişimini devre dışı bırakmak için kullanılır.
Unlodctr Windows kayıt defterinden bir hizmetin veya aygıt sürücüsünün açıklama metni ve Performans sayacı adlarını kaldırır.
Vaultcmd Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
Vol Belirtilen bir diskin birim etiketi ve seri numarasını gösterir.
W32tm Windows zamanıyla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılır.
Waitfor Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
Where Belirli bir nitelikle aynı olan  dosyaları bulmak için kullanılır.
Whoami Kullanıcı adı ve grup bilgilerini öğrenmek için kullanılır.
Winmgmt WMI komut satırı sürümünü çalıştırır..
Xcopy Dosya ve dizin ağaçı kopyalamak için kullanılır.

 

 

CMD Komutları

 

CMD Komutları İle Sistem Uygulamalarına Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Uygulamalarına erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

KomutEylem
calc.exeHesap Makinesini Açar
diskmgmt.mscDisk Yönetimini Açar
devmgmt.mscAygıt Yöneticisini Açar
dfrg.mscDisk Birleştiriciyi Açar
eudcedit.exeKarakter İmal Edebilirsiniz.
appwiz.cplProgram Ekle Kaldır Sayfasını Açar
access.cplErişebilirlik Seçeneklerini Açar
accwiz.exeErişebilirlik Sihirbazını Açar
desk.cplGörüntü Özelliklerini Açar
eventvwr.exeOlay Görüntüleyicisini Açar
freecell.exeİskambil Oyununu Açar
fsmgmt.mscPaylaşılan Klasörler Menüsünü Açar
hdwwiz.cplDonanım Ekleme Sihirbazını Açar
iexpress.exeSetup Programını Açar
inetcpl.cplİnternet Özelliklerini Açar
intl.cplBölge ve Dil Ayarlarını Açar
joy.cplOyun Kontrollerini Açar
magnify.exeBüyüteci Açar
main.cplFare Özelliklerini Açar
mmsys.cplSes Ayarlarını Açar
mspaint.exePaint Programını Açar
narrator.exeİngilizce Ekran Okuyucusunu Açar
ntbackup.exeYedekleme Sihirbazını Açar
nusrmgr.cplKullanıcı Hesaplarını Açar
osk.exeEkran Klavyesi Açar
telnet.exeTelnet’i Açar
spider.exeKağıt Oyunu Açar
gpedit.mscGrup Poliçesi Açar
msconfig.exeSistem Ayarlarını Açar
verifier.exeSürücü Monitörünü Açar
drwtsn32.exeSorun Tanıma Aracını Açar
dxdiag.exeDirectX Sürümünüzü Öğrenmenizi Sağlar
mobsync.exeSenkronizasyon Sağlar
mplay32.exeMedia Player’ın Çok Basit Bir Halini Açar
odbcad32.exeDatabase İşleme sağlar
packager.exeObje Paketleyiciyi Açar
perfmon.exeSistem Monitörünü Açar
progman.exeMasaüstü Yöneticisini Açar
rasphone.exeErişim Defterini Açar
shrpubw.exeNetwork Paylaşımı Bilgisini Açar
sigverif.exeİmza Denetleyicisini Açar
sysedit.exeSistem Yöneticisini Açar
syskey.exeŞifre Databaseni Açar
sndrec32.exeSes Kaydedicisini Açar
timedate.cplTarih Ayarlama Penceresini Açar
tourstart.exeWindows XP Turu Başlatır
winchat.exeWindows İçinde Bulunan Chat Programını Açar
winmine.exeMayın Tarlası Oyununu Açar
write.exeWordPad’i Açar
wupdmgr.exeWindows Güncelleştirme Penceresini Açar
explorer.exeWindows Gezginini Açar
powercfg.cplGüç Seçeneklerini Açar
rasphone.exeAğ Bağlantılarını Açar
regedt32.exeWindows Kayıt Düzenleyicisini Açar
regedit.exeWindows Kayıt Düzenleyicisini Açar
sndvol32.exeSes Ayarların Sayfasını Açar
notepad.exeNot Defterini Açar
taskmgr.exeGörev Yöneticisini Açar
compmgmt.mscBilgisayar Yönetimini Açar
clipbrd.exePano İşlemcisini Açar
cleanmgr.exeDisk Temizleyiciyi Açar
ciadv.mscDizin Yöneticisini Açar
charmap.exeKarakterleri Ayarlamanızı sağlar
appwiz.cplProgram Ekle / Kaldır Sayfasını Açar
desk.cplEkran Özellikleri Sayfasını Açar
hdwwiz.cplDonanım Ekleme Sayfasını Açar
inetcpl.cplİnternet Denetim Masası Sayfasını Açar
main.cplFare Özellikleri Sayfasını Açar
mmsys.cplSes Donanımı ve Multimedya Sayfasını Açar
powercfg.cplGüç Seçenekleri Sayfasını Açar
sysdm.cplSistem Özellikleri Sayfasını Açar
timedate.cplTarih ve Saat Özellikleri Sayfasını Açar
wuaucpl.cplKontrol Paneli – Otomatik Güncelleme Sayfasını Açar
findfast.cpl Hızlı Bul Kısmını Açar
fonts.cpl Font Sayfasını Açar
main.cpl Klavye Ayarları Sayfasını Açar
netcpl.cpl Ağ Özellikleri Sayfasını Açar
password.cpl Şifre Özellikleri Sayfasını Açar
printers.cpl Printer – Yazıcı Sayfasını Açar

 

 

CMD Komutları İle Sistem Araçlarına Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Araçlarına erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

KomutEylem
wscui.cplWindows XP Güvenlik Duvarı
comexp.mscBileşen Hizmetleri
regedit.exeKayıt Defteri Düzenleyicisi
cleanmgr.exeDisk Temizleme
compmgmt.mscBilgisayar Yönetimi
certmgr.mscSertifikalar
devmgmt.mscAygıt Yöneticisi
eventvwr.mscOlay Görüntüleyicisi
gpedit.mscGrup ilkesi
ntmsmgr.mscÇıkarılabilir Depolama Birimi-
services.mscHizmetler
cmd.exeDos Komut Satırı
taskmgr.exeWindows Görev Yöneticisi
dxdiag.exeDirectX Tanı Aracı
diskmgmt.mscDisk Yönetimi
ciadv.mscDizin Oluşturma Hizmeti
dfrg.mscDisk Birleştiricisi
fsmgmt.mscPaylaşılan Klasörler
lusrmgr.mscYerel Kullanıcılar ve Gruplar
perfmon.mscPerformans
secpol.mscYerel Güvenlik ilkesi

 

CMD Komutları İle Sistem Araçlarına Hızlı Erişim

CMD Komutları kullanarak Sistem Araçlarına hızlı bir şekilde erişmeniz mümkündür. Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

KomutEylem
narrator.exeSesli okuyucu.
logon.exeWindows Kısa Kapan
eudcedit.exeYazı Karakteri Oluşturucusu
nslookup.exeGerçek Bağlantı Kurduğunuz Yerin IP Adresini Bulur
shrpubw.exePaylaşılan Klasör Oluşturmak İçin Kullanılır
syskey.exeWindows Şifreleme (Şifreyi Bir Kez Girerseniz Bir Daha Devre Dışı Bırakamazsınız)
C:\\WINDOWS\\system32\\tsshutdn.exeSistemi 60 Saniye İçinde Kapatır
C:\\WINDOWS\\system32\\webfldrsSistemdeki Diyalogları Siler Kurar
C:\\WINDOWS\\system32\\attrib.exeSistemdeki .dll .exe .inf vs. Uzantılı Dosyaları Listeler
netstat –nAdresleri ve Bağlantı Noktalarının Numaralarını Sayısal Biçimde Gösterir
netstat –anDosya Alırken Karşıdakinin IP Adresini Gösterir
netstat –aTüm Bağlantıları ve Dinleme Bağlantı Noktalarını Gösterir
netstat –bHer Bağlantı veya Dinleme Bağlantı Noktası İle İlişkili Çalıştırılabilir Dosyayı Gösterir
netstat –eEthernet İstatistiklerini Gösterir
netstat –oHer Bağlantıyla İlişkili Sahip İşlem Kimliğini Gösterir
netstat –pİletişim Kuralının Bağlantılarını Gösterir
netstat –rYönlendirme Tablosunu Gösterir
netstat –sHer İletişim Kuralları İçin İstatistikleri Gösterir
compmgmt.mscBilgisayar Yöneticisi
devmgmt.mscAygıt Yöneticisi
diskmgmt.mscDisk Yöneticisi
dfrg.mscDisk Birleştirme
eventvwr.mscOlay Görüntüleyicisi
fsmgmt.mscPaylaşılan Dosyalar
gpedit.mscGrup Poliçeleri
lusrmgr.mscYerel Kullanıcılar ve Gruplar
perfmon.mscPerformans Monitörü
rsop.mscPoliçe Sonuçlarını Ortaya Koymak
secpol.mscYerel Güvenlik Ayarları
services.mscÇeşitli Servisler
msconfigSistem Bilgisi Hizmetleri
regeditKayıt Defteri Editörü
msinfo32Sistem Bilgisi
syseditSistem Şekli Editörü
win.iniWindows Yükleme Bilgisi
winverŞu Anki Windows Sürümünü Görüntüle
cmdKomut Satırını Çalıştırır
ing ipIP’deki Diğer Bilgisayara Ufak Veri Paketleri Gönderip Geri Alarak Bağlantıyı Test Eder
ping -a -n ip-n Parametresinin Yanındaki Değer Kadar Veri Paketleri Gönderilerek Test Edilir
pathpingBu Komut Sayesinde Routerlar Üzerinden Geçen Verinin Kayba Uğrayıp Uğramadığı Kontrol Edilir
ipconfigBilgisayarın Ağdaki IP Adresini Gösterir
ipconfig /allBilgisayarın Ağdaki IP Adresini ve Bir Çok Ekstra Bilgiyi Gösterir
ipconfig /all >egemen.txtDökümü Alınan Tüm Bilgiyi egemen.txt Dosyası İçine Atar
ipconfig /releaseBilgisayarın Ağdaki IP’sini Bırakır
ipconfig /renewBilgisayarın Ağdaki ipsini yeniler. Yenileme İşlemi Sırasında İlk Önce “release” Sonra “renew” İşlemi Uygulanır
ipconfig /registerdnsBilgisayarı Adını ve IP’sini DNS e Kaydetmek İçin Kullanılır
ipconfig /flushdnsDNS Clientların Cache Belleklerinde Tuttukları İsim ve IP Adres Eşleşmelerine Ait Bilgileri Siler, Cache Belleği Boşaltır.(Sorun Çözmek İçin Kullanılır)
ipconfig /displaydnsEğer Kullandığınız Bilgisayar Aynı Zamanda Bir DNS clienti ise, DNS Cache Belleğinde Bulunan IP Adresleri ve Onlara Ait Olan DNS İsimlerinin Gösterilmesini Sağlar
arp –aCACHE deki IP Çözümlemesini Gösterir. CACHE Eğer 2 dk. İçinde Yeni Bir IP Çözümlemesi Olmazsa Kendini Temizler. Eğer 2 dk. İçinde Yenilenirse 10 dk Daha Tutulur.
arp -s 192.168.0.2 00-02-44-12-24-adIP Çözümlemesi İçinde, IP’si Verilen Bilgisayarın “MAC” Adresini Sabitler. CACHE’de Sürekli Kalır, Silinmez
net useBilgisayardaki MAP’leri Gösterir
net use h: \\\\client98\\cClient 98 Bilgisayarın C sini H Olarak MAP Eder
net use h: \\\\192.168.0.2\\c$IP’si Verilen Bilgisayarın Gizli Admin Sharini h Olarak MAP Eder.
net use /delete h:h MAPPED Driverını Siler.
net use lpt1: \\\\server\\ibm /persistentKalıcı Printer Bağlantısı Sağlar
netstatBilgisayara Yapılan Bağlantıları Gösterir.
nbtstatTCP/IP Üzerinde NetBIOS API ile İlgili Verilerin Gösterilmesini Sağlar. Netbios İsim Tablosunun Hem Kullandığınız (local) Bilgisayar İçin Hem de Network Üstündeki Diğer Bilgisayarlar (remote) İçin Gösterilmesini Sağlar.

 

Temel olarak listeleyebileceğimiz CMD Komutları çok daha fazla da olsa bu listede yer alan kodlar birçok kullanıcı için fazlası ile yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Başta da belirttiğimiz gibi sizin de listeye eklemek istediğiniz CMD Komutları var ise bizlere YORUM sekmesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Windows MS-DOS CMD Komutları – Sıkça Kullanılan CMD Komutlarının Listesi

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir