Yerli Ürünlere Ayırt Edici Etiket Zorunluluğu Geldi

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bir karar ile Yerli Ürünleri raflarda daha kolay belirlemek için Etiketlerde düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Bu kapsamda da Yerli Ürünlerin satıldığı noktalarda ilgili ürünlerin etiketlerine bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen Şekil, Logo veya İşaretin yerleştirilmesi zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan bu karar neticesinde Üretim Yeri Türkiye olan tüm ürünlerde bu şekilde ayırt edici etiketler kendisine yer bulacak.

 

Fiyat Farkları

 

Yönetmelik 15 Gün Sonra Yürürlüğe Girecek

Yapılan düzenleme ile birlikte Malın Satış Fiyatı ve Birim Fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihte etiket üzerinde yer almaya başlayacak.

Yani ilgili ürünün şuan ki fiyatı hangi tarihte güncellendi ise o tarih etiket üzerinde yer almak zorunda artık.

15 gün sonra yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile etiketlerdeki yazıların okunabilir olması, düzgün, eksiksiz ve müşteriyi yanıltmayacak nitelikte olması da gerekiyor.

 

Türk Malı Ürünlere Etiket Zorunluluğu

 

Tüm Sektörleri Etkileyecek

Yapılan bu düzenleme sonrasında Teknoloji Mağazaları, Süpermarketler, Manavlar, Kasaplar ve daha birçok mağazacılık sistemi etkilenecek.

Etiketlerini elle yazan firmalar Bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun olarak yazacakken otomatik olarak baskı alan firmalar ve elektronik etiket kullanan firmalarda ürün bazlı olarak gerekli sistemsel düzenlemeleri yapmak zorunda kalacaklar.

 

İlgili yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

18 Eylül 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30539
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden on beş gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yerli Ürünlere Ayırt Edici Etiket Zorunluluğu Geldi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.