Zeka Becerilerini Bulmacalar ile Geliştirin

Yazı İçinde Bulabileceğiniz Bilgiler Neler?

İnsanların mantık, dikkat, zekâ gibi zihinsel özelliklerini kullanarak çözmeye çalıştığı; genellikle yazılı ve görsel problemlerden oluşan etkinliklere bulmaca adı verilir. Bulmacalar genellikle tek kişilik oyunlardır, ancak düzenlenmesi halinde bir grup ile de yapılabilecek bir etkinlik haline getirilebilir. 

Bulmaca çözmek kimi insana göre eğlenceli, kimi insan için ise zihnini geliştirmeye yönelik görülen bir uğraşıdır. İnsanların bulmacayla ilgili düşünceleri farklılık gösterse de bilim dünyasının bu konudaki fikirleri nettir ve bulmacanın zekâ gelişimi için oldukça faydalı bir etkinlik olduğu yönündedir. Yapılan pek çok araştırmaya göre özellikle çocuk yaşta bolca bulmaca çözerek, zihnin çalışma sistemini güçlendirebilir ve analitik düşünme, problem çözme gibi pek çok yetenek de geliştirilebilir. 

Zekâ Becerilerini Geliştiren Bulmacalar

Özellikle zekâ becerilerini geliştiren bulmacalar çözmek her yaştan insan için son derece yararlı ve güzel bir etkinliktir. Fakat bulmacaların faydaları tabi ki de daha çok genç yaşlarda kendisini belli etmektedir. Çocuk yaştan başlayarak yetişkinlik dönemine kadar bulmaca ile uğraşarak insanlar, beyinsel işlevlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geliştirebilirler. 

Eğitim öğretim için de bulmacalar önemli birer araçtır. Okul çağında öğrenciler için bulmacalar öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla kullanılırlar. Derslerde işlenen konuları daha iyi kavramak, kavramları akılda tutmak amacıyla öğretmenler tarafından çeşitli bulmacalar hazırlanabilir.

Bulmacanın İnsan Yaşamındaki Yeri

Bulmaca gibi aktiviteler özellikle insanların eğlenerek öğrenmesini ve kaliteli vakit geçirmelerini sağladıkları için, insanların ruh hallerini iyileştirmede önemli rol oynarlar. Bulmacanın insan yaşamındaki en büyük faydası hiç kuşkusuz alzheimer gibi yaşa bağlı oluşan nörolojik rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olmasıdır. Bu tür zihinsel aktiviteler beynin zinde kalmasını sağlarken eğlenmeye yardımcı olarak insandaki stres etkisini de azaltır. 

Bulmaca çözmek ayrıca dil becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Yeni kavram öğrenmeyi desteklerken kelime haznesinin genişlemesini sağlar. 

Öğrencilik yaşamında grup oluşturularak verilen bulmacalar sosyalleşmeyi sağlar. Aynı zamanda çocuklarda bir grup içinde nasıl davranılması gerektiği, işbirliği ve karşılıklı iletişim gibi pek çok özelliğin de kazanılması, gelişmesi sağlanır. 

Bulmaca Çeşitleri ve Kullanım Amaçları

Bulmaca, dünya tarihinde yüzyıllardır yer alır. İlk ortaya çıktığı zamandan itibaren özellikle eğitimde çok önemli yer edinmiştir. Bulmacanın çok farklı çeşitleri bulunur. Eğitim alanında öğretmenler ders araç gereci olarak kendileri farklı bulmacalar hazırlayabilecekleri gibi öğrencilerine de proje ödevi olarak bulmaca hazırlama etkinliği verebilirler. Burada hem öğretmen hem de çocuklar kendi yaşantılarına, çevresel faktörlere ve yaratıcılıklarına göre bulmacayı hazırladıkları için çok farklı türler de ortaya çıkabilir. Burada hazırlanan bulmacalar öğrencilerin aynı zamanda öğrenirken pek çok farklı yönden de gelişmelerine yardımcı olur. Eğitim öğretime, pekiştirme ve ölçme sürecine kendi katılan öğrencinin özgüveni de artar. 

Aşağıda sizlere bulmacanın bilinen belli başlı türlerini sıraladık. 

Kare/Çengel Bulmaca

Bulmaca çeşitleri içerisinde en çok bilinenleridir. Kelime bilgisini geliştirmeye yönelik çözülen bulmacalardır. Genelde gazetelerde yer alsa da eğitimde çocukların derslerde işledikleri konuları pekiştirmelerine yardımcı olmak için kullanılır. Özellikle sözel derslerde kelime bilgisinin gelişmesi ve yeni kavramların öğrenilmesinde çok fayda sağlar. 

Dijital Bulmacalar

Gazeteler ya da basılı materyallerde gördüğümüz bulmacaların dijital ortama aktarılmış ve çok geliştirilmiş versiyonlarıdır. Çocukların ve yetişkinlerin zeka becerilerini geliştirmelerini amaçlar. 

5,5 milyondan fazla aile tarafından kullanılan ve Yıldız Teknik Üniversitesi onaylı MentalUP, bu bulmacalardan en çok dikkat çekenidir.

👉 Dijital Bulmaca Oyunu MentalUP’ı ücretsiz deneyin.

Labirent Bulmaca

Okul öncesi eğitimde ve ilkokul eğitiminin başlarında çocukların hem zihinsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur hem de eğlenmelerini sağlar. 

Sayı Avı- Kelime Avı

Dikkat ve odaklanma üzerine kurulmuş bulmaca çeşididir. İlkokul ve ortaokulda matematik dersinin yanı sıra Türkçe dersine de  en çok yardımcı olan bulmaca türüdür. 

Sudoku

9 sayıyı kutucuklara yerleştirmeye dayalı bir bulmaca türüdür. Hem keyifle vakit geçirmek hem de ilkokulda öğrencilerin zihnini dinç tutmak için verilen etkinliklerdendir.

Zeka Becerilerini Bulmacalar ile Geliştirin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir