Vodafone Çiftçi Kulübü Üyelerine Ücretsiz Kaza Sigortası

Vodafone tarafından Çiftçilere yönelik kampanyalar devam ediyor. Bu kampanyalardan bir tanesi de Çiftçi Kulübü Üyelerine Özel Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası çalışması.

Vodafone Çiftçi Kulübü, çiftçinin kara gün dostudur, onu ve ailesini zor zamanlarda yalnız bırakmaz. Tüm Vodafone Çiftçi Kulübü üyeleri, ferdi kaza sigortası sahibidir; Acıbadem Sigorta tarafından 10.000 TL teminatla sigortalanırlar. Üstelik, tüm bu ayrıcalıklı sigorta hizmeti için hiçbir ek ücret ödemezler.

Vodafone ve Acıbadem Sigorta arasındaki işleyiş nasıl olacak?
Vodafone Cep Çiftçi tarifelerindeki abonelerimiz, abone başlangıçlarının veya tarifeye geçişlerinin bir sonraki takvim ayından itibaren sigorta kapsamına alınırlar, ayrıca bir üyelik işlemi yapmalarına veya ücret ödemelerine gerek bulumamaktadır.

  • Tarifelerden herhangi bir durumla ayrıldıklan abonelerin sigortaları da sona erdirilir.
  • Her takvim ayının son günü Vodafone, grup sigortası kapsamına alınmasını istediği TC Kimlik numara listesini Acıbadem Sigorta yetkilisine iletir.
  • İletilen TC Kimlik Numaraları, Acıbadem sigorta tarafından aksi belirtilmediği sürece, 24 saat içerisinde sigorta kapsamına alındığı kabul edilir.
  • Vodafone ilgili listeye, Acıbadem sigorta tarafından sigortalandıklarını bildiren SMS’i 24 saat sonrası sürede yollar.
  • Vodafone, sigorta ile ilgili problem, soru ve sorunlar için aboneyi öncelikle Acıbadem Çözüm Merkezi 0 216 571 5 571’e yönlendirecek, eğer Acıbadem kanalından çözülememiş problem mevcut ise, bu şikayet kapsamında işleyişe alınacaktır.
  • Acıbadem Sigorta, her takvim ayının son günü, mevcut sigortalıların TC Kimlik Numaraları’ndan oluşan listeyi, mutabık kalınan format ile Vodafone’a iletecektir.
  • Vodafone, arzuladığı periyodlarda iptal ettirmek istediği sigortalı listesini Acıbedem sigortaya iletecektir.

Kaza Nedir?

Bu sigorta bakımından KAZA tabirinden maksat, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında vefat etmesi veya bedensel bir arızaya maruz kalması durumudur.

Sigorta Süresi
• Sigorta 1 yıl süre ile geçerlidir. Poliçe başlama tarihi itibari ile öğlen 12:00 de başlar, poliçe bitiş tarihi itibari ile öğlen 12:00 de sona erer.

Coğrafi Sınır
• Tüm dünyada geçerlidir

Sigortalanma Yaşı
• Kişi 18 – 70 yaşları arasında ise bu poliçeye dahil olabilmektedir

Hangi Haller Kaza Sayılmaz

a) Hastalık sonucu meydana gelen vefat ve maluliyet durumları
b) Donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d) Alkol, uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e) Kaza sonucu olmayan cerrahi ameliyatın ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

Teminat İçeriği

A)Kaza Sonucu Vefat Teminatı:
Sigortalılardan birinin poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile; derhal yada kaza tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Sigortalı’nın vefat etmesi halinde, yukarıda belirtilen Vefat Tazminatına ek olarak Vefat Tazminatı kadar bir meblağ menfaattarlara, yoksa, kanuni hak sahiplerine ödenir.

B)Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı :
TAM ve DAİMİ MALULİYET : Sigortalı üyelerden biri sigortalı iken herhangi bir kaza sonucunda tam ve daimi maluliyete uğrarsa, Ölüm tazminatı kadar bir meblağ ödenerek sigorta ile ilişiği kesilir.

DAİMİ KISMİ MALULİYET : Sigortalı üyelerden biri sigortalı iken herhangi bir kaza sonucunda daimi kısmi maluliyete uğrarsa, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarındaki oranlar uyarınca tespit edilecek tazminat ödenir

Tazminat Ödemeleri

• Tazminat talepleri, olay tarihinden itibaren 5 iş günü içinde şirketimize bildirilmelidir.
• 3 iş günü içinde değerlendirmesi tamamlanır.
• Onaylanan tazminat taleplerine 1 iş günü içerisinde ibraname hazırlanarak iadeli taahhütlü posta ile gönderilir.
• Eksiksiz doldurularak şirketimize ıslak imzalı suretlerinin gönderilmesinden sonraki gün belirtilen hesaba ödeme yapılır.
• Teminat çeşitlerine göre istenilen evraklar ise aşağıdaki gibidir;
• Vefat için gerekli evraklar:

– Varislerden biri tarafından yazılmış, açık adres ve iletişim telefon numaralarının yazılı olduğu imzalı bir talep,
– Poliçe aslı,
– Ölüm tutanağı (diğer adı Mernis Raporu dur ve Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
– Vefat eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir),
– Gömme izin kağıdı (İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilir),
– Vefat nedenini açıklayan doktor raporu,
– Veraset ilamı,
Vefatın Kaza sonucu olması durumunda; Kaza Zaptı (Emniyet müdürlüğü veya Jandarma tarafından verilir), Adli tıp raporu, Gaiplik yani kayıp olmak durumunda mahkemece verilen Gaiplik Kararı,

• Maluliyet için gerekli evraklar:
– Kişinin kendisinden alınmış olan, olay anının ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini açıklayan ayrıntılı imzalı beyan,
– Muayene raporu,
– Yapılan tüm tetkikler ve sonuçları varsa ameliyat sonucu raporu,
– Muafiyet oranını gösteren doktor kararı

 

Vodafone Çiftçi Kulübü Üyelerine Ücretsiz Kaza Sigortası

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir